Thai Chinese (Simplified) English

      วันที่ 31 มกราคม 2567 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off การใช้สารบำบัดน้ำเสีย พด.6 ขจัดกลิ่นเหม็น เพื่อสุขลักษณะที่ดี และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน ณ บริเวณท่าเทียบเรือประมงชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สืบเนื่องจากบริเวณท่าเทียบเรือประมง >>>อ่านต่อ

      วันที่ 26 มกราคม 2567 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการจังหวัดพบประชาชน ซึ่งภายในงานได้เปิดให้บริการจากหน่วยงานราชการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สภากาชาดจังหวัดชุมพร โรงพยาบาล ร้านค้าและประชาชน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร โดยนายชัยชนะ บัวชุม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยนางสาวณัฐรดา ภานุมาศ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ และเจ้าหน้าที่>>>อ่านต่อ

        วันที่ 15 มกราคม 2567 นายนรา สุขไชย ผู้อำนวยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นายชัยชนะ บัวชุม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ร่วมงาน Kick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567 พร้อมกันทั่วประเทศ และติดตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงเรียนครนพิทยาคม>>>อ่านต่อ

         วันที่ 8 มกราคม 2567 นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน นายพบชาย สวัสดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการพัฒนาที่ดิน สพข.11 นายชัยชนะ บัวชุม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร >>>อ่านต่อ

         วันที่ 18 ธันวาคม 2566 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธีเปิดงาน วันดินโลก” (World Soil Day 2023 ) ปี 2566 ในหัวข้อ“Soils and water, a source of life : ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” โดยมีนายชัยชนะ บัวชุม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ผู้แทนหน่วยงานองค์กร หมอดินอาสา เจ้าหน้าที่ และประชาชนที่สนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้นำกล่าวน้อมรำลึกและเทิดพระเกียรติคุณในพระมหากรุณาธิคุณ>>>อ่านต่อ

        วันที่ 18 ธันวาคม 2566 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร โดยนายชัยชนะ บัวชุม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ดำเนินการจัดกิจกรรมฝึกอบรมหมอดินอาสา ภายใต้โครงการอบรมหมอดินอาสา 4.0 ปีงบประมาณ 2566 หลักสูตรที่ 3 การพัฒนาศักยภาพหมอดินอาสาด้านการพัฒนาที่ดินตามบริบทของท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2566 โดยมีหมอดินอาสาในอำเภอเมืองชุมพร และอำเภอท่าแซะ เข้าร่วมอบรม>>>อ่านต่อ

        วันที่ 14 ธันวาคม 2566 นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามมกุฎราชกุมาร พร้อมดำเนินกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์ การระลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช พระบรมนาถบพิตร เนื่องในวันดินโลก แสดงถึงการให้ความสำคัญกับวันดินโลก และเสริมสร้างรักษาคุณภาพดินเพื่อคุณภาพของอาหาร>>>อ่านต่อ

         วันที่ 8 ธันวาคม 2566 องค์การบริการส่วนจังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการจัดโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร โดยนายชัยชนะ บัวชุม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมออกบูทบริการประชาชน ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน การใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดินเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต>>>อ่านต่อ

นายชัยชนะ  บัวชุม
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

บริการหมอดินตรวจดิน

เกษตรกร สามารถส่งตัวอย่างดิน เพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช ผ่านแอพพลิเคชัน หมอดินตรวจดิน หรือที่เว็บไซต์ http://soilservice.ldd.go.th/EServiceApp ได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป แอพพลิเคชัน หมอดินตรวจดิน สามารถดาวน์โหลดได้ทาง ระบบ Andriod >> playstore ระบบ IOS >> เร็วๆ นี้ เว็บไซต์ >> http://soilservice.ldd.go.th/EServiceApp คู่มือการใช้เบื้องต้น สำหรับเกษตรกร

ลิ้งค์เด่น กรมพัฒนาที่ดิน

ลิงค์หน่วยงาน


ข่าวประกาศสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวรับสมัครงาน
  4. ข่าวประชาสัมพันธ์
  5. ปฏิทินกิจกกรรม

ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน พื้นที่ ม.3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017067848) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 23 - 30 มกราคม 2566
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2566


ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน พื้นที่ ม.3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017067848) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 19 มกราคม 2566
ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านเทพวังทอง ม.15 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127379189) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 4 - 11 มกราคม 2566
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2566


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่มน้ำ บ้านเทพวังทอง ม.15 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127272571) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 - 5 มกราคม 2566
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ชั้นเดียว 2 ห้องนอน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097688725) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 27 - 30 กันยายน 2565
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน พื้นที่ ม.3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017067848)
ประกาศ ณ วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2566


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่มน้ำ บ้านเทพวังทอง ม.15 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127272571)
ประกาศ ณ วันที่ 12 มกราคม 2566


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ชั้นเดียว 2 ห้องนอน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097688725)
ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ชั้นเดียว 2 ห้องนอน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087387901)
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2565


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ บ้านเทพวังทอง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามแบบเลขที่ พด.11 ชพ.1/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117380995)
ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564


กรมพัฒนาที่ดิน ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2567
วันที่ 15 มกราคม 2567


ประกาศเจตนารมณ์องค์กรคุณธรรม สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
        วันที่ 23 มีนาคม 2566


ประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
        วันที่ 1 มีนาคม 2566


กระทรวงเกษตรฯ ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566 กรมพัฒนาที่ดิน
        วันที่ 6 มกราคม 2566


กรมพัฒนาที่ดิน ประกาศนโยบายการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ No Gift Policy ประจำปีงบประมาณ 2566
        วันที่ 26 ธันวาคม 2565


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
next
prev

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร