วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2563  เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน รับฟังและรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ พร้อมนี้นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร และเจ้าหน้าที่>>>อ่านต่อ

       วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกัน" ร่วมกับโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2563 ออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี หมู่ที่ 15 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร>>>อ่านต่อ

     วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 เวลา 10.00 น. ณ วัดดอนทรายแก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลนาทุ่ง อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นำ ข้าราชการพลเรือน ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี...เราสร้างไปด้วยกัน" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา>>>อ่านต่อ

      วันที่ 28 กรกฎาคม 2563 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ด้วยความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงออกถึงความจงรักภักดี โดยมีนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธาน พร้อมด้วยนางเพ็ญจันทร์ รัตนาภรณ์วงศ์>>>อ่านต่อ

       วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นางสาวณัฐรดา ภานุมาศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ และนางสาวจุไรรัตน์ สุขตะโก เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ดำเนินงานโครงการพัฒนากลุ่มเกษตรกรสู่การรับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ PGS กลุ่มใหม่ ขั้นที่ 1 ประจำปี 2563 พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต ถังหมัก กากน้ำตาล และพืชสมุนไพร>>>อ่านต่อ

      วันที่ 24 กรกฎาคม 2563 นายนพพล ถมทอง เจ้าพนักงานการเกษตรอาวุโส และนางสาววรรณภา ศศิสนธิ์ นักวิชาการเกษตร  สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร มอบหมายให้ฝ่ายวิชาการพัฒนาที่ดินที่ 2 เป็นวิทยาการถ่ายทอดความรู้เรื่องดินและการจัดการดินให้แก่นักเรียน"โครงการเสริมสร้างยุวเกษตรกรหรือทายาทเกษตรกรรุ่นใหม่"ณ โรงเรียนสหกรณ์พัฒนา ตำบลทุ่งคาวัด อำเภอละแม จังหวัดชุมพร>>>อ่านต่อ

      วันพฤหัสบดีที่ 23 กรกฎาคม 2563 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ร่วมกับ องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด จิตอาสา กอ.รมน.จังหวัดชุมพร กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ ร่วมปลูกหญ้าแฝก จำนวน 68,000 กล้า และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา>>>อ่านต่อ

      วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2563 "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" โดยนายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการด้านการพัฒนาที่ดิน สนับสนุนปัจจัยการผลิต ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน>>>อ่านต่อ

นายอัมพร  พวงพวา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

บริการประชาชน

ลิ้งค์เด่น กรมพัฒนาที่ดิน

ลิงค์หน่วยงาน

ข่าวประกาศสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127233478)
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน พื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127244090)
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบโครงสร้างการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ อ.สวี จำนวน 6 แปลงย่อย ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127089296)
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น สูง 2.5 เมตร พื้นที่ก่อสร้างบ้านปากสระ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127233478)
  ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน พื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127244090)
  ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
next
prev

คลังวีดีทัศน์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร