วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายวิเชียร พรมทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร จัดงานโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หมอดินอาสา เกษตรกรนาแปลงใหญ่ จำนวน 70 คน >>>อ่านต่อ

         วันที่ 11 พฤศจิกายน 2563  นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร เพื่อขับเคลื่อนงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564 และได้นำเสนอการจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2563 >>>อ่านต่อ

        วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด รวมทั้งผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายแก่ผู้ปกครองท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการในพื้นที่อำเภอเมือง โดยมีนายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานี>>>อ่านต่อ

       วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ร่วมต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯลงพื้นที่จังหวัดชุมพร>>>อ่านต่อ

      วันที่ 28 ตุลาคม 2563 นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด รวมทั้งผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่อำเภอละแม จังหวัดชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายแก่ผู้ปกครองท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการในพื้นที่อำเภอละแม โดยมีนายอัมพร พวงพวา>>>อ่านต่อ

       วันพุธที่ 21 ตุลาคม 2563 เวลา 06.30น. นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมพิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพครบ 120  ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี 21 ตุลาคม 2563 ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ชุมพร หมู่ที่ 7 ตำบลท่ามะพลา อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร>>>อ่านต่อ

       วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2563  เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน รับฟังและรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ พร้อมนี้นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร และเจ้าหน้าที่>>>อ่านต่อ

       วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกัน" ร่วมกับโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2563 ออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี หมู่ที่ 15 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร>>>อ่านต่อ

นายวิเชียร  พรหมทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

บริการประชาชน

ลิ้งค์เด่น กรมพัฒนาที่ดิน

ลิงค์หน่วยงาน

ข่าวประกาศสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127233478)
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน พื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127244090)
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบโครงสร้างการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ อ.สวี จำนวน 6 แปลงย่อย ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127089296)
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น สูง 2.5 เมตร พื้นที่ก่อสร้างบ้านปากสระ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127233478)
  ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน พื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127244090)
  ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
next
prev

วีดีโอความรู้ กรมพัฒนาที่ดิน

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร