Thai Chinese (Simplified) English

      วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 -15.50 น. ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4 ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนที่ผ่านมา (เดือน มิถุนายน 2563) ร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัด (14 จังหวัดภาคใต้) สำหรับจังหวัดชุมพร กำหนด ณ ห้องประชุมกอ.รมน.ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร>>>อ่านต่อ

      วันอังคารที่ 30 มิถุนายน 2563 เวลา 9.00 นายณัฐพร สิทธิวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ พร้อมด้วยนายเอกชัย พลรักเขตต์ อบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการปรับปรุงบำรุงดินและสาธิตการทำน้ำหมักชีวภาพ พด.2 ให้แก่สมาชิกโครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ (นาแปลงใหญ่) ปี 2563 เพื่อจัดทำแปลงสาธิตการใช้นวตกรรมของกรมพัฒนาที่ดินในการลดต้นทุนการผลิตข้าว>>>อ่านต่อ

      วันที่ 26 มิถุนายน 2563 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร รหัส 4A-428 วิทยากรจิตอาสา 904 “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 4/62 “ เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์”พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และจิตอาสาพระราชทาน ร่วมทำกิจกรรม "จิตอาสาพัฒนาสวนสาธารณะ" ณ โครงการพัฒนาพื้นที่หนองใหญ่ตามพระราชดำริ ตำบลบางลึก อำเภอเมืองชุมพร>>>อ่านต่อ

       เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 นายฐิติวัชร บุญกิจ นายอำเภอพะโต๊ะ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด”โครงการรณรงค์ปลูกหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ” ณ สำนักสงฆ์เขาตะเภาทอง หมู่1 ตำบลพะโต๊ะ  อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร โดยมี นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร กล่าวรายงาน พร้อมด้วย เกษตรอำเภอพะโต๊ะ เจ้าหน้าที่ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร>>>อ่านต่อ

       วันที่ 22 มิถุนายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร เป็นประธานประชุมติดตามผลการดำเนินงานและเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินฯ ครั้งที่ 2/2563 พร้อมสอบถามปัญหาอุปสรรค และให้แนวทางการปฏิบัติงาน แนวทางในการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานต่างๆ แก่ข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร เพื่อให้แล้วเสร็จตามแผนการดำเนินงาน>>>อ่านต่อ

      วันที่​ 11​ มิถุนายน​ 2563​  เวลา​ 14.00​ น.​นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ​ ร่วมประชุมคณะกรรมการ​ Coo โดยมีนายเกษม​ สมัยแก้ว​ เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร​ เป็นประธาน เพื่อพิจารณาโครงการภายใต้กรอบการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมของประเทศที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา​ 2019  ด้านการเกษตร >>>อ่านต่อ

      วันที่ 11 มิถุนายน 2563 เวลา 09.00 น. นายนพพล ถมทอง เจ้าพนักงานเกษตรอาวุโส พร้อมด้วยนางสาวจุไรรัตน์ สุขตะโก เจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน และนางสาววรรณภา ศศิสนธิ์นักวิชาเกษตร ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินพร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตสารปรับสภาพดินกรด (โดโลไมท์) >>>อ่านต่อ

      วันที่ 11 มิถุนายน 2563 นางสาวณัฐรดา ภานุมาศ นักวิชาเกษตรปฏิบัติการ และนายอนันท์ จ่าเมือง ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินพร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิตสารปรับสภาพดินกรด (โดโลไมท์) สาธิตการผลิตปุ๋ยหมัก (พด.1) การผลิตน้ำหมักชีวภาพ (พด.2) ตามโครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่>>>อ่านต่อ

นายอัมพร  พวงพวา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

บริการประชาชน

ลิ้งค์เด่น กรมพัฒนาที่ดิน

ลิงค์หน่วยงาน

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127233478)
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน พื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127244090)
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบโครงสร้างการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ อ.สวี จำนวน 6 แปลงย่อย ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127089296)
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น สูง 2.5 เมตร พื้นที่ก่อสร้างบ้านปากสระ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127233478)
  ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน พื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127244090)
  ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
next
prev

คลังวีดีทัศน์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร