Thai Chinese (Simplified) English
RSS
                 โครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 จังหวัดชุมพร

          วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2566 องค์การบริการส่วนจังหวัดชุมพร ได้ดำเนินการจัดโครงการ อบจ.พบประชาชน ครั้งที่ 1 ปีงบประมาณ 2567 สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร โดยนายชัยชนะ บัวชุม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมออกบูทบริการประชาชน ให้คำแนะนำปรึกษาด้านการจัดการดิน การตรวจวิเคราะห์ดิน การใช้ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดินเพื่อลดต้นทุนทางการเกษตร พร้อมสนับสนุนปัจจัยการผลิต สารเร่งพด. 1 3 6 7 และน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ประชาชนที่สนใจ ณ โรงเรียนสหกรณ์ประชานุกูล ตำบลชุมโค อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
1_resize
Download
2_resize
Download
3_resize
Download
4_resize
Download
5_resize
Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร