Thai Chinese (Simplified) English

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน พื้นที่ ม.3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017067848) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 23 - 30 มกราคม 2566
ประกาศ ณ วันที่ 23 มกราคม 2566


ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำในพื้นที่การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่จัดการปัญหาที่ดินทำกิน พื้นที่ ม.3 ต.สลุย อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 66017067848) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 19 มกราคม 2566
ประกาศ ณ วันที่ 16 มกราคม 2566


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน บ้านเทพวังทอง ม.15 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127379189) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 4 - 11 มกราคม 2566
ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2566


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจ้างเหมาจัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่มน้ำ บ้านเทพวังทอง ม.15 ต.ท่าข้าม อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65127272571) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 26 ธันวาคม 2565 - 5 มกราคม 2566
ประกาศ ณ วันที่ 26 ธันวาคม 2565


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ชั้นเดียว 2 ห้องนอน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097688725) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 27 - 30 กันยายน 2565
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565


ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ชั้นเดียว 2 ห้องนอน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087387901)
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ชั้นเดียว 2 ห้องนอน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087387901) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565


ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ชั้นเดียว 2 ห้องนอน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087387901) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 23 สิงหาคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565


ประกาศขายทอดตลาด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 10.00 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร เลขที่ 318 หมู่ที่ 6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร (ขอดูสภาพสิ่งของพร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดได้ในวันที่ 22 ก.พ. - 4 มี.ค. 65)
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565


ยกเลิกประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง พื้นที่ก่อสร้างสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ม.6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร แบบเลขที่ 1009 ส. ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017232517)
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565


ยกเลิกประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ บ้านเทพวังทอง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามแบบเลขที่ พด.11 ชพ.1/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117380995)
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง พื้นที่ก่อสร้างสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ม.6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร แบบเลขที่ 1009 ส. ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017232517) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 18 - 25 มกราคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2565


ยกเลิกประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127458383)
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127458383) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 7 มกราคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ บ้านเทพวังทอง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามแบบเลขที่ พด.11 ชพ.1/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117380995) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 26 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564


ยกเลิกประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดินในพื้นที่ บ้านเทพวังทอง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามแบบแปลงเลขที่ พด.11 ชพ.1/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117125891)
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดินในพื้นที่ บ้านเทพวังทอง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามแบบแปลงเลขที่ พด.11 ชพ.1/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117125891) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 10-17 พฤศจิกายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107116157) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 20-28 ตุลาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077212329)
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร