ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศขายทอดตลาด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 10.00 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร เลขที่ 318 หมู่ที่ 6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร (ขอดูสภาพสิ่งของพร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดได้ในวันที่ 22 ก.พ. - 4 มี.ค. 65)
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565


ยกเลิกประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง พื้นที่ก่อสร้างสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ม.6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร แบบเลขที่ 1009 ส. ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017232517)
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565


ยกเลิกประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ บ้านเทพวังทอง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามแบบเลขที่ พด.11 ชพ.1/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117380995)
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง พื้นที่ก่อสร้างสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ม.6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร แบบเลขที่ 1009 ส. ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017232517) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 18 - 25 มกราคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2565


ยกเลิกประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127458383)
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127458383) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 29 ธันวาคม 2564 - 7 มกราคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 29 ธันวาคม 2564


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ บ้านเทพวังทอง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามแบบเลขที่ พด.11 ชพ.1/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117380995) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 26 พฤศจิกายน - 7 ธันวาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 26 พฤศจิกายน 2564


ยกเลิกประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดินในพื้นที่ บ้านเทพวังทอง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามแบบแปลงเลขที่ พด.11 ชพ.1/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117125891)
ประกาศ ณ วันที่ 19 พฤศจิกายน 2564


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดินในพื้นที่ บ้านเทพวังทอง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามแบบแปลงเลขที่ พด.11 ชพ.1/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117125891) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 10-17 พฤศจิกายน 2564
ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107116157) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 20-28 ตุลาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 20 ตุลาคม 2564


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077212329)
ประกาศ ณ วันที่ 20 กรกฎาคม 2564


ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) : ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077212329) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 19 กรกฏาคม 2564
ประกาศ ณ วันที่ 14 กรกฎาคม 2564


ประกาศขายทอดตลาด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ ในวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ระหว่างเวลา 09.00 น. - 10.00 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร เลขที่ 318 หมู่ที่ 6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร (ขอดูสภาพสิ่งของพร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดได้ในวันที่ 23 เม.ย. - 3 พ.ค. 64)
ประกาศ ณ วันที่ 23 เมษายน 2564


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างจ้างเหมาจัดสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ บนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดินในพื้นที่บ้านพังเหา หมู่ที่ 2 ตำบลปังหวาน อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64027094258)
ประกาศ ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127233478)
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน พื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127244090)
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบโครงสร้างการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ อ.สวี จำนวน 6 แปลงย่อย ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127089296)
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 1,500 เมตร บ้านสะพานสูง ปีงบประมาณ 2561 โดยขอใช้งบเหลือจ่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037465001)
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2561


ประกาศขายทอดตลาด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 2 รายการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 10.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร เลขที่ 318 หมู่ที่ 6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร (ขอรับเอกสารได้ในวันที่ 8 - 29 มิ.ย. 58)
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2558


ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร