นายวิเชียร  พรหมทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

บริการประชาชน

ลิ้งค์เด่น กรมพัฒนาที่ดิน

ลิงค์หน่วยงาน

ข่าวประกาศสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวรับสมัครงาน
  4. ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศขายทอดตลาด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 10.00 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร เลขที่ 318 หมู่ที่ 6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร (ขอดูสภาพสิ่งของพร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดได้ในวันที่ 22 ก.พ. - 4 มี.ค. 65)
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565


ยกเลิกประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง พื้นที่ก่อสร้างสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ม.6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร แบบเลขที่ 1009 ส. ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017232517)
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565


ยกเลิกประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ บ้านเทพวังทอง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามแบบเลขที่ พด.11 ชพ.1/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117380995)
ประกาศ ณ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2565


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง พื้นที่ก่อสร้างสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ม.6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร แบบเลขที่ 1009 ส. ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65017232517) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 18 - 25 มกราคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 18 มกราคม 2565


ยกเลิกประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารบ้านพักข้าราชการระดับ 5-6 จำนวน 1 หลัง ปีงบประมาณ 2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64127458383)
ประกาศ ณ วันที่ 11 มกราคม 2565


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ บ้านเทพวังทอง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามแบบเลขที่ พด.11 ชพ.1/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117380995)
ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107116157)
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077212329)
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : จ้างขุดสระเก็บน้ำปริมาณดินขุด 2,100 ลบ.ม.(ขนาด 3 ไร่) จำนวน 2 บ่อ พร้อมป้ายโครงการ ณ พื้นที่ ต.ปังหวาน อ.พะโต๊ะ จ.ชุมพร ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067426267)
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : จ้างขุดสระเก็บน้ำปริมาณดินขุด 1,800 ลบ.ม. (ขนาดพื้นที่ 2.5 ไร่) ณ พื้นที่ ต.บางลึก (จำนวน 3 บ่อ) , ต.วังไผ่ (จำนวน 1 บ่อ) อ.เมืองชุมพร จ.ชุมพร พร้อมป้ายโครงการ ปีงบประมาณ 2564 (เพิ่มเติม) โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64067444933)
ประกาศ ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2564


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
next
prev

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร