นายวิเชียร  พรหมทอง
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

บริการหมอดินตรวจดิน

เกษตรกร สามารถส่งตัวอย่างดิน เพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช ผ่านแอพพลิเคชัน หมอดินตรวจดิน หรือที่เว็บไซต์ http://soilservice.ldd.go.th/EServiceApp ได้ตั้งแต่ เดือนตุลาคมนี้เป็นต้นไป แอพพลิเคชัน หมอดินตรวจดิน สามารถดาวน์โหลดได้ทาง ระบบ Andriod >> playstore ระบบ IOS >> เร็วๆ นี้ เว็บไซต์ >> http://soilservice.ldd.go.th/EServiceApp คู่มือการใช้เบื้องต้น สำหรับเกษตรกร

ลิ้งค์เด่น กรมพัฒนาที่ดิน

ลิงค์หน่วยงาน

ข่าวประกาศสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวรับสมัครงาน
  4. ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ชั้นเดียว 2 ห้องนอน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097688725) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 27 - 30 กันยายน 2565
ประกาศ ณ วันที่ 27 กันยายน 2565


ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ชั้นเดียว 2 ห้องนอน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087387901)
ประกาศ ณ วันที่ 19 กันยายน 2565


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ชั้นเดียว 2 ห้องนอน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087387901) สามารถซื้อเอกสารได้ในวันที่ 24 - 30 สิงหาคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 24 สิงหาคม 2565


ประกาศร่าง TOR/ร่างเอกสารประกวดราคา(e-Bidding) : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ชั้นเดียว 2 ห้องนอน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087387901) สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ วันที่ 23 สิงหาคม 2565
ประกาศ ณ วันที่ 18 สิงหาคม 2565


ประกาศขายทอดตลาด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 รายการ ในวันจันทร์ที่ 7 มีนาคม 2565 เริ่มลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.30 น. - 10.00 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร เลขที่ 318 หมู่ที่ 6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร (ขอดูสภาพสิ่งของพร้อมทั้งสอบถามรายละเอียดได้ในวันที่ 22 ก.พ. - 4 มี.ค. 65)
ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2565


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ชั้นเดียว 2 ห้องนอน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65097688725)
ประกาศ ณ วันที่ 4 ตุลาคม 2565


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารพักอาศัยข้าราชการ ชั้นเดียว 2 ห้องนอน สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร จำนวน 1 หลัง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 65087387901)
ประกาศ ณ วันที่ 6 กันยายน 2565


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน เขตพัฒนาที่ดิน ในพื้นที่ บ้านเทพวังทอง หมู่ที่ 15 ตำบลท่าข้าม อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร ตามแบบเลขที่ พด.11 ชพ.1/2565 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64117380995)
ประกาศ ณ วันที่ 9 ธันวาคม 2564


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง รถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี หรือกำลังเครื่องยนต์สูงสุดไม่ต่ำกว่า 110 กิโลวัตต์ ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแค็บ จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64107116157)
ประกาศ ณ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2564


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตรพร้อมขนส่ง กิจกรรม พัฒนาคุณภาพดินระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปี 2564 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 64077212329)
ประกาศ ณ วันที่ 3 สิงหาคม 2564


ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน

  1. ข่าวประชาสัมพันธ์กรมพัฒนาที่ดิน
next
prev

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร