Thai Chinese (Simplified) English
RSS
          พด.ชุมพร ร่วมต้อนรับ รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ร่วมงาน Kick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567

        วันจันทร์ที่ 15 มกราคม 2567 นายนรา สุขไชย ผู้อำนวยสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นายชัยชนะ บัวชุม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ร่วมงาน Kick off มอบโฉนดเพื่อการเกษตรเป็นของขวัญปีใหม่ พ.ศ. 2567 พร้อมกันทั่วประเทศ และติดตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ณ โรงเรียนครนพิทยาคม ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ได้สรุปข้อมูลดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน ปัญหาการใช้ที่ดินในพื้นที่ และกิจกรรมที่ได้ดำเนินการในพื้นที่อำเภอสวี อาทิ กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ในพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ โครงการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ดินเสื่อมโทรมภาคใต้ การบริการตรวจดินเพื่อวิเคราะห์ธาตุอาหารพืช การสนับสนุนปัจจัยการผลิต พร้อมทั้งออกหน่วยบริการเคลื่อนที่ บริการสารเร่งพด.ต่างๆ น้ำหมักชีวภาพ และเมล็ดพันธุ์พืชปุ๋ยสดให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมงาน
1_resize
Download
2_resize
Download
3_resize
Download
4_resize
Download
5_resize
Download
6_resize
Download
7_resize
Download
8_resize
Download
9_resize
Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร