Thai Chinese (Simplified) English

แผนผังเว็บไซต์

โลโก้ สพด.ชพ                                                                                                                                                                                          ตัวเลือกภาษา
                                                                                                                                                                                                          ไทย-จีน-อังกฤษ

                                                                                                                                  

เมนูด้านบน
   - ภาพข่าวกิจกรรม
   - ดาว์นโหลด
   - คำถามที่พบบ่อย
   - แบบสำรวจออนไลน์
   - แผนผังเว็บไซต์
สไลด์โชว์
ข่าวกิจกรรม สพด.ชพ
ผู้บริหารสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร
ระบบสืบค้นข้อมูล
เมนูด้านขวา
   หน้าแรก
   เกี่ยวกับหน่วยงาน
      - ประวัติหน่วยงาน
      - ทำเนียบผู้อำนวยการ
      - วิสัยทัศน์/ภารกิจ
      - ผู้บริหารและบุคลากร
      - แผนผังการบริหารและอัตรากำลัง

      - ติดต่อหน่วยงาน
      - แผนที่หน่วยงาน
โครงสร้างหน่วยงาน
คลังความรู้ km
      - คลังวีดีทัศน์ สพข.11
      - คลังวีดีทัศน์ กรมพัฒนาที่ดิน
ปฏิทินกิจกรรมกรมฯ
ภาพข่าวกิจกรรม
เขตเหมาะสมสำหรับปลูกพืชเศรษฐกิจจังหวัดชุมพร
เกี่ยวกับจัดซื้อจัดจ้าง
      - ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
      - ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
      
- ข่าวรับสมัครงาน
บริการลิ้งค์
     
- LDD Intranet
      - สมุดโทรศัพท์ กรมพัฒนาที่ดิน
      - เอกสารดาว์นโหลด
      - Moblie Application
      - Dashboard พื้นที่เพาะปลูกในชั้นความเหมาะสมต่างๆ
      - LDD Zoning แผนที่ทางเลือกพืชเศรษฐกิจ
      - ข้อมูลสารสนเทศทรัพยากรดินรายจังหวัด
      - LDD Soil Guide รู้ไว้ใช้ดินเป็น
      - Cesra ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการวิจัยดินแห่งภูมิภาคเอเชีย
      - LDD Stoc ศูนย์ปฏิบัติการอัจฉริยะ กรมพัฒนาที่ดิน
      - จุดความร้อนกับหมอกและควันไฟข้ามแดนทางการเกษตร
      - สมาคมดินโลก World Soil Association

ลิ้งค์เด่น กรมพัฒนาที่ดิน
        - คู่มือ Agri-map
      - CIO ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง
      - DOC ศูนย์ปฏิบัติการกรมพัฒนาที่ดิน
      - นโยบายว่าด้วยการยกกระดาษ A4
      - ระบบรองรับมาตรฐานสินค้า
      - บัญชีรายการข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน
     
- ติดตามผลการปฏิบัติงาน
      - บริการวิเคราะห์ตัวอย่างดิน
      - รวมเว็บไซต์หน่วยงานภายในกรม

      - ระบบฐานข้อมูลหมอดินอาสา
      - โครงการน้อมนำหลักการทฤษฎีใหม่
      - ระบบฐานข้อมูลแหล่งน้ำ
      - Complaint ร้องเรียนร้องทุกข์
      - พิพิธภัณฑ์ดิน
     
- WEBBOARD กระดานโต้ตอบ
      - โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
      - แนวทางการพัฒนาเกษตร 4.0 ของกระทรวงเกษตรฯ
     
- กระดานสนทนาด้านการพัฒนาที่ดิน LDD Blog

      - INFO Graphics
      - ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร 882 ศูนย์

      - ค้นหาข้อมูลมติคณะรัฐมนตรี
      - ระบบสืบค้นและให้บริการแผนที่ online
      - ระบบการบริหารจัดการการตัดสินใจเชิงพื้นที่ EIS
      - ฐานข้อมูลจำลองการเกษตรกรรม
      - ไทยนิยม ยั่งยืน
      - โครงการปลูกพืชปุ๋ยสดฤดูนาปรัง
      - โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบรมวงค์ศานุวงศ์
      - ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต
      - โครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา
      - คลิปเด็ดหมอดิน

ข่าวผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน
ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมพัฒนาที่ดินทั้งหมด

คลังวีดีทัศน์
ความรู้เกี่ยวกับสารเร่ง พด.
      -
สารเร่งซุปเปอร์ พด.1
      - สารเร่งซุปเปอร์ พด.2
      - สารเร่งซุปเปอร์ พด.3
      - สารเร่งซุปเปอร์ พด.6
      - สารเร่งซุปเปอร์ พด.7
      - สารเร่งซุปเปอร์ พด.9
      - สารเร่งซุปเปอร์ พด.11
      - สารเร่งซุปเปอร์ พด.12
ดาว์นโหลดแบบฟอร์มขอรับสารเร่งซุปเปอร์ พด.1-12
ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก

      - หญ้าแฝก
ดาว์นโหลดแบบฟอร์มขอรับหญ้าแฝก
ความรู้เกี่ยวกับพืชปุ๋ยสด
      -
พืชปุ๋ยสด
ดาว์นโหลดแบบฟอร์มขอรับเมล็ดพันธ์พืชปุ๋ยสด

ดาว์นโหลดบ่อย
ดาวน์โหลดทั้งหมด

คำถามที่พบบ่อย
คำถามที่พบบ่อยทั้งหมด

คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือสำหรับประชาชนทั้งหมด
สมาคม/สโมสร/ความร่วมมือ
      -
สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำแห่งประเทศไทย
      -
สมาคมอนุรักษ์ดินและน้ำโลก WASWAC
      -
ความร่วมมือทางเศรษฐกิจอิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS)
วินัยและจริยธรรม
      -
วินัยและจริยธรรม กรมพัฒนาที่ดิน
      -
ละครป้องกันและปราบปรามการทุจริตคอร์รัปชั่นและเสริมสร้างจริยธรรม คุณธรรมและผลงานการประกวดสื่อป้องกันการทุจริต

สำหรับสมาชิก
ลิงค์หน่วยงานผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร