Thai Chinese (Simplified) English
RSS
        พด.ชุมพร ร่วมต้อนรับ รมช.เกษตรฯ ลงพื้นที่ตรวจเขตปฏิรูปที่ดินติดตามการจัดที่ดินทำกินให้ชุมชนตามนโยบายรัฐบาล

         วันที 8 มกราคม 2567 นายเชฏฐรุจ จันทร์แปลง ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนการใช้ที่ดิน นายพบชาย สวัสดี ผู้เชี่ยวชาญด้านการวางระบบการพัฒนาที่ดิน สพข.11 นายชัยชนะ บัวชุม ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ ร่วมต้อนรับ นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจราชการและติดตามงานนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จังหวัดชุมพร ณ สหกรณ์การเกษตรในเขตปฏิรูปที่ดินหงษ์เจริญ จำกัด ตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยมีนายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายวรัตม์ มาประณีต รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร นายอำเภอท่าแซะ และส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ร่วมให้การต้อนรับ
        สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ได้ดำเนินการส่งเสริมการพัฒนาที่ดินในพื้นที่เขตปฏิรูปที่ดินจังหวัดชุมพร พื้นที่อำเภอท่าแซะ จำนวน 2 แปลง คือ พื้นที่ป่าน้ำตกกะเปาะ ตำบลสลุย และพื้นที่ สปก. แปลง No.83 ต.หงษ์เจริญ อ.ท่าแซะ จ.ชุมพร โดยเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปี 2561 จนถึงปัจจุบัน ได้สนับสนุนข้อมูลชุดดิน การใช้ประโยชน์ที่ดิน สนับสนุนปัจจัยการผลิต อาทิ ปูนเพื่อการเกษตร วัสดุผลิตปุ๋ยหมัก น้ำหมัก การตรวจวิเคราะห์ดิน พร้อมอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านการพัฒนาที่ดินให้เกษตรกรในพื้นที่ สามารถปรับปรุงการทำการเกษตร ให้มีรายได้และคุณภาพชีวิตที่ดินขึ้น
1_resize
Download
2_resize
Download
3_resize
Download
4_resize
Download
5_resize
Download
6_resize
Download
7_resize
Download
8_resize
Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร