Thai Chinese (Simplified) English
RSS
    พด.ชุมพร x สนง.ท่าเทียบเรือประมง ผนึกกำลัง Kick off การใช้สารบำบัดน้ำเสีย พด.6 ขจัดกลิ่นเหม็น เพื่อสุขลักษณะที่ดี

       วันที่ 31 มกราคม 2567 เวลา 09.00 น. นายวิสาห์ พูลศิริรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม Kick Off การใช้สารบำบัดน้ำเสีย พด.6 ขจัดกลิ่นเหม็น เพื่อสุขลักษณะที่ดี และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร พร้อมด้วยผู้ประกอบการและประชาชนที่สนใจเข้าร่วมงาน ณ บริเวณท่าเทียบเรือประมงชุมพร ตำบลปากน้ำ อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร สืบเนื่องจากบริเวณท่าเทียบเรือประมง มีกิจกรรมหลัก ได้แก่ การขนถ่ายสัตว์น้ำ การล้างทำความสะอาดสัตว์น้ำ การคัดแยกสัตว์น้ำ และการซื้อขายสัตว์น้ำ ทำให้เกิดกลิ่นไม่พึงประสงค์ต่อผู้อยู่อาศัยและสิ่งแวดล้อม สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร จึงร่วมกับสำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร และหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร ดำเนินกิจกรรม Kick Off เพื่อแก้ไขปัญหากลิ่นไม่พึงประสงค์ บริเวณท่าเทียบเรือประมง โดยการฉีดพ่นสารบำบัดน้ำเสีย พด.6 บริเวณลานแพปลา และจุดที่มีกลิ่นไม่พึงประสงค์ และมอบผลิตภัณฑ์จุลินทรีย์ พด.6 ให้ทางสำนักงานท่าเทียบเรือประมงชุมพร และผู้ที่สนใจสามารถนำไปขยายเชื้อเพื่อผลิตสารบำบัดน้ำเสีย ซึ่งจะช่วยทำให้สภาพแวดล้อมดีขึ้น และส่งผลต่อสุขลักษณะที่ดีต่อไป
1_resize
Download
2_resize
Download
3_resize
Download
4_resize
Download
5_resize
Download
6_resize
Download
7_resize
Download
8_resize
Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร