Thai Chinese (Simplified) English

นายอัมพร  พวงพวา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

บริการประชาชน

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ลิ้งค์เด่น กรมพัฒนาที่ดิน

ความรู้เกี่ยวกับสารเร่ง พด.

ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก

ความรู้เกี่ยวกับพืชปุ๋ยสด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โครงการระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 22 พฤษภาคม 2562


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127233478)
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน พื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127244090)
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบโครงสร้างการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ อ.สวี จำนวน 6 แปลงย่อย ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127089296)
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 1,500 เมตร บ้านสะพานสูง ปีงบประมาณ 2561 โดยขอใช้งบเหลือจ่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037465001)
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2561


ประกาศขายทอดตลาด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 2 รายการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 10.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร เลขที่ 318 หมู่ที่ 6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร (ขอรับเอกสารได้ในวันที่ 8 - 29 มิ.ย. 58)
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2558


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ โครงการส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 7 มิถุนายน 2562


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างฝายน้ำล้น สูง 2.5 เมตร พื้นที่ก่อสร้างบ้านปากสระ หมู่ที่ 7 ตำบลวังตะกอ อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศ ณ วันที่ 27 พฤษภาคม 2562


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127233478)
  ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน พื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127244090)
  ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อหมอดินอาสา จำนวน ๔,๕๖๙ ตัว (73.14.17.03 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59056192296)
  ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559


ข่าวผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน

  1. ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน
next
prev

คลังวีดีทัศน์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร