Thai Chinese (Simplified) English
ยินดีต้อนรับเข้าสู่ เว็บไซต์ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

นายอัมพร  พวงพวา
ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

แอพ มือถือ

ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการ

ลิ้งค์เด่น กรมพัฒนาที่ดิน

บริการลิงค์

ความรู้เกี่ยวกับสารเร่ง พด.

ความรู้เกี่ยวกับหญ้าแฝก

ความรู้เกี่ยวกับพืชปุ๋ยสด

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร

  1. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  2. ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ข่าวรับสมัครงาน

ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127233478)
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน พื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127244090)
ประกาศ ณ วันที่ 20 ธันวาคม 2561


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบโครงสร้างการฟื้นฟูพื้นที่ที่ผ่านการเลี้ยงกุ้งกุลาดำ อ.สวี จำนวน 6 แปลงย่อย ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127089296)
ประกาศ ณ วันที่ 12 ธันวาคม 2561


ประกาศเชิญชวน : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 1,500 เมตร บ้านสะพานสูง ปีงบประมาณ 2561 โดยขอใช้งบเหลือจ่าย ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61037465001)
ประกาศ ณ วันที่ 11 เมษายน 2561


ประกาศขายทอดตลาด : ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 2 รายการ ในวันที่ 30 มิถุนายน 2558 ระหว่างเวลา 10.00 น. - 10.30 น. ณ สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร เลขที่ 318 หมู่ที่ 6 ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร (ขอรับเอกสารได้ในวันที่ 8 - 29 มิ.ย. 58)
ประกาศ ณ วันที่ 8 มิถุนายน 2558


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127233478)
  ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน พื้นที่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร ปีงบประมาณ 2562 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 61127244090)
  ประกาศ ณ วันที่ 4 มกราคม 2562


ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสอนราคา : ประกวดราคาจ้างผลิตเสื้อหมอดินอาสา จำนวน ๔,๕๖๙ ตัว (73.14.17.03 ) โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (เลขที่โครงการ : 59056192296)
  ประกาศ ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2559


ข่าวผู้บริหารกรมพัฒนาที่ดิน

  1. ข่าวผู้บริหาร กรมพัฒนาที่ดิน
next
prev

คลังวีดีทัศน์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร