วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 13.00น. กรมพัฒนาที่ดิน นำโดยนางสาวสุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายนรา สุขไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมต้อนรับร้อยเอกธรรมนัส พรหมเผ่า รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ตรวจราชการ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ โดยมีนายอำเภอกะเปอร์ กล่าวต้อนรับ พร้อมรับฟังสรุปรายงานสถานการณ์น้ำ/การบริหารจัดการน้ำ โดยกรมชลประทาน โอกาสนี้รมว.เกษตรฯ ได้กล่าวปราศรัย และมอบปัจจัยการผลิต ได้แก่พันธุ์ปลา (สนับสนุนโดยกรมประมง) มอบป้ายงบเงินอุดหนุนโครงการสร้างความเข้มแข็งกลุ่มการผลิตด้านประมง ประจำปีงบประมาณ 2567 กลุ่มละ 100,000 บาท จำนวน 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) "กลุ่มสัมมาชีพแปรรูป อาหารทะเลบ้านภูเขาทอง" 2) "กลุ่มประมงพื้นบ้านบ้านท่ากลาง" 3) "กลุ่มประมงพื้นบ้านแปรรูปสัตว์น้ำ (บ้านหินกอง)" มอบหนังสือรับรองเพื่อประกอบการยื่นขอจดทะเบียนเรือไทยสำหรับเรือประมงพื้นบ้าน จำนวน 20 ราย มอบอาหารสัตว์พระราชทานพร้อมถุงยังชีพ (สนับสนุนโดยกรมปศุสัตว์) มอบเมล็ดพันธุ์ผัก 500 ซอง (สนับสนุนโดยกรมส่งเสริมการเกษตร) มอบต้นหม่อน 500 ต้น (สนับสนุนโดยกรมหม่อนไหม) และพบปะประชาชนในพื้นที่ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
          
วันอังคารที่ 23 มกราคม 2567 เวลา 08.30น. กรมพัฒนาที่ดิน นำโดยนางสาวสุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายนรา สุขไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 และนายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมติดตามคณะฯ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนุชา นาคาศัย) ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2567 จังหวัดระนอง และเยี่ยมชมนิทรรศการบริเวณหน้าหอประชุมคอชู้เจียง ณ หอประชุมคอชู้เจียง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง
          
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 14.00 น. กรมพัฒนาที่ดิน นำโดยนายปราโมทย์ ยาใจ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายนรา สุขไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามท่านอนุชา นาคาสัย รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตรวจราชการจังหวัดระนอง โดยมีนายอมรพันธ์ ศรีรักษ์ ปลัดอำเภอกะเปอร์กล่าวต้อนรับ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน กล่าวรายงาน โอกาสนี้รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ กล่าวพบปะและสอบถามปัญหากับเกษตรกรในพื้นที่ พร้อมเยี่ยมชมกิจกรรมภายในศูนย์ฝึกปฎิบัติด้านการพัฒนาที่ดิน ของนายอภิชา ทองสุย หมอดินอาสาประจำตำบลกะเปอร์ พร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานราชการปกครองท้องถิ่น เกษตรกร และหมอดินอาสาในพื้นร่วมให้การต้อนรับ ณ หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
          
วันจันทร์ที่ 22 มกราคม 2567 เวลา 08.30น. กรมพัฒนาที่ดิน นำโดยนางสาวสุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายนรา สุขไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนุชา นาคาศัย) ลงพื้นที่ตรวจราชการ ท่าเทียบเรือประมงระนอง องค์การสะพานปลา พร้อมเยี่ยมชมบอร์ดแสดงข้อมูลภาพรวมท่าเทียบเรือประมงระนอง โดยมีผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา กล่าวตอนรับและกล่าวรายงาน หัวหน้าสำนักงานท่าเทียบเรือประมงระนอง กล่าวสรุปภาพรวมของท่าเทียบเรือ โอกาสนี้ รมช.เกษตรฯ ได้กล่าวมอบนโยบาย แก่หัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และตรวจเยี่ยมท่าเทียบเรือประมงระนอง ณ ท่าเทียบเรือประมงระนอง องค์การสะพานปลา อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง