วันที่ 19 มีนาคม 64 นายอัมพร  พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง มอบหมายให้นางพรทิพย์ สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ด้านการจัดการดิน ภายใต้โครงการฝึกอบรม หลักสูตร “การขับเคลื่อนภาคการเกษตร ตามแนวปรัชญาของของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่” ระหว่างวันที่ 18 – 19 มีนาคม 2564 จัดโดยสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรอำเภอเมืองระนอง ตำบลเขานิเวศน์ อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

   

 

วันที่ 18 มีนาคม 64 นายอัมพร  พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมสนับสนุนสิ่งของในวันรวมน้ำใจช่วยกาชาดจังหวัดระนอง ประจำปี 2564 โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง เป็นประธานรับมอบสิ่งของ และมีนายบุญชัย สมใจ ปลัดจังหวัดระนอง เลขานุการเหล่ากาชาดจังหวัดระนองคณะกรรมการและสมาชิกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ส่วนราชการ อำเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บริษัท ห้างร้านต่างๆ ร่วมบริจาคสิ่งของให้กับเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ณ สำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง สำหรับสิ่งของที่บริจาคจะนำไปเป็นรางวัลร้านนาวากาชาด ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-11 เมษายน 2564 ในงาน “อาบน้ำแร่ แลระนอง” ประจำปี 2564 ณ ลานอเนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง เพื่อจัดหารายได้ และนำไปใช้ในภารกิจของเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง ได้แก่ การบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข การรับบริจาคโลหิต การช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัย การพัฒนาและส่งเสริมคุณภาพชีวิตของประชาชน รวมทั้งกิจกรรมสาธารณกุศลอื่นๆ

   

   

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นายอัมพร  พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง มอบหมายให้ นางวรดา สติมั่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมเป็นจัดนิทรรศการโครงการ “หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้แก่ประชาชน” เพื่อพบปะเยี่ยมเยียนประชาชน รับฟังปัญหาของประชาชนสู่การแก้ไข นำงานบริการและสวัสดิการสงเคราะห์ บริการประชาชนในท้องถิ่นที่ห่างไกลโดยมีนายบุญชัย สมใจ ปลัดจังหวัดระนองเป็นประธาน พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเกษตรกรในพื้นที่เข้าร่วมงาน ณ อาคารอเนกประสงค์ หมู่ที่ 11 ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

   

   

วันพุธที่ 17 มีนาคม 2564 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง นางพรทิพย์ สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมเป็นจัดนิทรรศการบรรยายให้ความรู้ แนะนำข้อมูลดินและหน้าตัดดิน การจัดการดินและปุ๋ยจากเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมทั้งบรรยายให้ความรู้ด้านการตรวจวิเคราะห์ธาตุอาหารพืชในดิน จากกลุ่มวิเคราะห์ดิน สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field day) โดยมีนายวิศิษฐ์ ศรีสุวรรณ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นประธานในพิธี นายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง กล่าวต้อนรับ และมีเกษตรกรเข้าร่วมงานจำนวน 500 ราย ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) หมู่ที่ 7 บ้านห้วยปลิง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

   

   

   

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง