วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางพัชนี กุลกระโทก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งมีนายอำนวย แออุดม เกษตรจังหวัดระนอง เป็นประธาน เพื่อทราบแผนผลการดำเนินงานและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง ตามอำนาจและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในระเบียบและกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง
        
วันนี้ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่ หอประชุมจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง อ.เมือง จ.ระนอง นายนพดล อุบลเลิศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ได้แก่ พุทธ อิสลาม และคริสต์ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาโดยมี ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี และมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระนอง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี สำหรับศาสนาพุทธ มีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ สัมโมทนียกถา จากนั้น ศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดูอาร์ขอพร และศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร เพื่อถวายพระราชกุศล การแสดงธรรมเทศนา ซึ่งผู้ร่วมพิธีต่างปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย
          
วันที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 13.00 น. นางพัชนี กุลกระโทก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการเครือข่ายศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าการเกษตร(ศพก.) และคณะกรรมการเครือข่ายแปลงใหญ่ระดับอำเภอ(ครั้งที่ 1) เพื่อเป็นการประสานเชื่อมโยงการขับเคลื่อน ศพก. และแปลงใหญ่ของระดับอำเภอต่างๆ ในจังหวัดเพื่อร่วมกันวิเคราะห์และวางแผนการดำเนินงาน การรับรองศูนย์เครือข่าย การบริหารจัดการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงาน และสรุปผลการดำเนินงาน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร(มังคัด) หมู่ที่ 1 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
      
วันที่ 7 ธันวาคม 2566 นางสาววชิราพร ดิษฐ์ราชา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมประชุมการจัดทำแผนบูรณาการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน ณ โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 67 (บ้านนาพรุ) ต.นาคา อ.สุขสำราญ จ.ระนอง โดยมีนายพรษิษฐ์ อุตมะมุณีษ์ ปลัดอาวุโส เป็นประธานในการประชุม พร้อมทั้งสำรวจพื้นที่ และกิจกรรมของโรงเรียนประกอบการจัดทำแผนบูรณาการโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียน เพื่อยกระดับการพัฒนา และเตรียมมเสนอเป็นโรงเรียนพระราชทาน ในปีงบประมาณ 2567
          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง