• Slide1
  • Slide2
  • Slide3
  • Slide4

วันพฤหัสบดีที่ 5 สิงหาคม 2564 นายอัมพร พวงพวา วิทยากรจิตอาสา 904 รหัส 4A-428 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมเยียนโคกหนองนาต้นแบบ นายสุวรรณ ยอดแก้ว หมู่ที่ 7 ตำบลมะมุ อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ผู้ผ่านการอบรมโครงการพระราชทานในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “โคก หนอง นา แห่งน้ำใจและความหวัง” กรมราชทัณฑ์ เพื่อจัดทำฐานเรียนรู้การผลิตปุ๋ยหมัก(พด.1) และฐานเรียนรู้น้ำหมักชีวภาพ(พด.2) ให้คำแนะนำในการปรับปรุงบำรุงดิน สาธิตการผลิตน้ำหมักชีวภาพ(พด.2) พร้อมทั้งสนับสนุนปัจจัยการผลิต เพื่อให้ผู้พ้นโทษสามารถพึ่งพาตนเองได้ ช่วยเหลือผู้อื่นที่ได้รับความเดือดร้อน และสามารถดำรงอยู่ได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน ต่อไป

          

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)ในพื้นที่จังหวัดระนอง สถานีพัฒนาที่ดินระนองจึงมีมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานและผู้ที่เดินทางมาติดต่อราชการ โดยการจัดทางเข้า-ออกที่ชัดเจน พร้อมจุดลงทะเบียนเข้าและออกจากหน่วยงาน จัดจุดตรวจวัดอุณหภูมิ เพื่อคัดกรองเจ้าหน้าที่ทุกคนก่อนเข้าปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อราชการ มีจุดบริการล้างมือด้วยแอลกอฮอล์เจล และสเปย์แอลกอฮอล์ มีฉากกั้น (Counter Shield) ระหว่างเจ้าหน้าที่และผู้มาติดต่อราชการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ทุกคนและผู้มาติดต่อราชการจะต้องสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา เพื่อประโยชน์ในการป้องกัน ลดความเสี่ยงจากการแพร่กระจายของเชื้อ และลดโอกาสการสัมผัสเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

           

วันพุธที่ 4 สิงหาคม 2564 เวลา 09.39 น. นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่จังหวัดระนอง ร่วมพิธีส่งมอบกระบือเผือก จำนวน 8 ตัว ตามโครงการขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตทูลเกล้า ถวายกระบือเผือกสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ประธานในพิธีส่งมอบ และพลเอกปวริศ แจ่มสว่าง ประธานคณะรับมอบ นายยุทธพงษ์ เอี้ยงอ้าย เลขานุการในพระองค์หม่อมเจ้าอุทัยกัญญา ภาณุพันธ์ พร้อมคณะ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้ทูลเกล้าถวายฯ เข้าร่วมพิธี ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดระนอง

         

วันอังคาร ที่ 27 กรกฎาคม 2564 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง เจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยผู้รับจ้าง ร่วมประชุมเร่งรัดติดตามงานโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ โดยดำเนินการก่อสร้างสระเก็บน้ำในพื้นที่ หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง จำนวน 14 บ่อ ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อเร่งรัดการดําเนินงาน ติดตามความก้าวหน้า รับทราบปัญหา และเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา อุปสรรคในการดำเนินการก่อสร้างสระเก็บน้ำ โครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน บรรลุตามวัตถุประสงค์ของโครงการ และทำให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้สูงสุด ต่อไป

         

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563