วันที่ 19 กันยายน 66 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมกิจกรรมเก็บขยะวันชายหาดสากล (ICC) และปล่อยเต่าสู่ทะเล ตามโครงการเก็บขยะเนื่องในวันอนุรักษ์ชายทะเลฝั่งสากล ประจำปี 2566 เนื่องด้วยวันสัปดาห์ที่ 3 ของเดือนกันยายนของทุกปีเป็นวันอนุรักษ์ชายฝั่งสากล นานาประเทศได้ร่วมจัดกิจกรรมทำความสะอาดบริเวณชายฝั่งทะเลทั่วโลก เพื่อให้เกิดความตระหนักเกี่ยวกับขยะ ตลอดจนเป็นการปลูกจิตสำนึกที่ดี ณ บริเวณชายหาดบ้านอ่าวเคย หมู่ที่ 4 ตำบลม่วงกลวง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง