14 พ.ย.66 เวลา 08.30 น. นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง และนายนพดล อุบลเลิศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สด ถวายราชสักการะ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพระบิดาแห่งฝนหลวง ประจำปี 2566 โดยมีนายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดรักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วยข้าราชการทุกหมู่เหล่า ศาล ทหาร ตำรวจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน นักเรียน นักศึกษา และประชาชน ร่วมอัญเชิญพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ แสดงความรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ ณ หอประชุมคอซูเจียง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

          

วันศุกร์ ที่ 22 กันยายน 2566 นางสาววชิราพร ดิษฐ์ราชา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง จัดอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมฯ มีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน พด.ต่างๆ การเก็บตัวอย่างดิน การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่แปลงเกษตรกรให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

          

วันพุธ ที่ 20 กันยายน 2566 นางสาววชิราพร ดิษฐ์ราชา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมนาวสาววรพรรณ โกมล นักวิชาการเกษตร และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง จัดอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมฯ มีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน การเก็บตัวอย่างดิน การพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่แปลงเกษตรกรให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน ณ ที่ทำการวิสาหกิจชุมชนแปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านนา อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

          

  วันอังคาร ที่ 19 กันยายน 2566 นางสาววชิราพร ดิษฐ์ราชา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง จัดอบรมการถ่ายทอดองค์ความรู้การพัฒนาที่ดิน ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลงใหญ่ กรมพัฒนาที่ดิน ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้เกษตรกรที่เข้าร่วมฯ มีความรู้ความเข้าใจด้านการพัฒนาที่ดิน การเก็บตัวอย่างดิน และสามารถพัฒนาคุณภาพดินในพื้นที่แปลงเกษตรกรให้มีศักยภาพ มีความเหมาะสมในการผลิตพืช และใช้ประโยชน์ที่ดินได้อย่างยั่งยืน ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 5 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง