วันพฤหัสบดีที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2566 นางพรทิพย์ สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ นางพัชนี กุลกระโทก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมดำเนินการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ผ่านกระบวนการวิเคราะห์ชุมชนแบบมีส่วนร่วม (Participatory Rural Appraisa : PRA) โดยมีรองนายกองค์การบริหารส่วนตำบลบางพระเหนือ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หมอดินอาสา และเกษตรกร เข้าร่วมวางแผนเกี่ยวกับสภาพการใช้ที่ดินของตำบล ความเหมาะสมของพื้นที่ เพื่อให้ชุมชนสะท้อนปัญหารับฟังความคิดเห็น ข้อเสนอแนะและความต้องการของชุมชน เพื่อรวบรวมประเด็นข้อมูลต่างๆ นำมาจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ณ ศาลาอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 ตำบลบางพระเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง