พื้นที่การดำเนินงาน

         พื้นที่จังหวัดภูเก็ต แบ่งออกเป็น ๓ อำเภอ ๑๗ ตำบล ๑๐๓ หมู่บ้าน ๑ เทศบาลนคร (เทศบาลนครภูเก็ต) ๒ เทศบาลเมือง (เทศบาลเมืองป่าตอง) (เทศบาลเมืองกะทู้) ๖ เทศบาลตำบล ๙ องค์การบริหารส่วนตำบล มีพื้นที่เป็นดินประมาณ ๕๔๓ ตารางกิโลเมตร ส่วนยาววัดจากเหนือจดใต้ ๔๘ กิโลเมตร และส่วนกว้างที่สุด ๒๑ กิโลเมตร

 

   

แนะนำผู้บริหาร  

 

 

นายทรงวุฒิ แสงสุริยะ

 ผู้อำนวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต

   

รายงาน การบัญชี  

   

ลิงค์หน่วยงาน     

ระบบดาวเทียม