ข่าวกิจกรรมสถานีประจำปี 2561

ประจำเดือนเมษายน 2561

ประจำเดือนพฤษภาคม 2561

ประจำเดือนมิถุนายน 2561

ประจำเดือน กรกฎาคม 2561

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

ประจำเดือน สิงหาคม 2561

   

แนะนำผู้บริหาร  

 

 

นายทรงวุฒิ แสงสุริยะ

 ผู้อำนวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต

   

รายงาน การบัญชี  

   

ลิงค์หน่วยงาน     

ระบบดาวเทียม