สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต

๒๓๗ หมู่ ๘ บ้านลิพอนหัวหาร ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
โทรศัพท์ ๐๗๖-๖๘๕๒๕๓ E-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

   

แนะนำผู้บริหาร  

 

 

นายทรงวุฒิ แสงสุริยะ

 ผู้อำนวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต

   

รายงาน การบัญชี  

   

ลิงค์หน่วยงาน     

ระบบดาวเทียม