สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต เป็นหน่วยงานราชการส่วนกลาง สังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต ๑๑ กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เดิมสถานีฯ อยู่ในความรับผิดชอบของสถานีพัฒนาที่ดินพังงา จนกระทั่งในปีงบประมาณ ๒๕๔๔ จึงแยกออกมาจัดตั้งสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต โดยเริ่มแรกได้เช่าอาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น ๑ คูหา เลขที่ ๔๘ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต และย้ายไปเช่าอาคารพาณิชย์ ๒ ชั้น ๒ คูหา เลขที่ ๘๗ ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต เป็นที่ทำการชั่วคราว ต่อมา นายสามารถ เลี่ยงสกุล (ขณะนั้นดำรงตำแหน่งหัวหน้าสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต) ได้ประสานงานเพื่อขอความอนุเคราะห์ที่ราชพัสดุของจังหวัดภูเก็ต เพื่อก่อสร้างเป็นสำนักงานถาวร ในพื้นที่ ๒ ไร่ 

       สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต ได้ก่อสร้างเสร็จเมื่อวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๐ และได้ทำพิธีเปิดสถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต เลขที่ ๒๓๗ หมู่ ๘ บ้านลิพอนหัวหาร ตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันพุธ ที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๕๐ เวลา ๑๖.๐๐ น.โดยมี นายชัยวัฒน์ สิทธิบุศย์ อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายบัณฑิต ตันศิริ รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดินด้านปฏิบัติการ เป็นประธานเปิด

(วิดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ภารกิจหน่วยงาน https://youtu.be/0u5hA8wQpmA)

 

 

   

แนะนำผู้บริหาร  

 

 

นายทรงวุฒิ แสงสุริยะ

 ผู้อำนวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต

   

รายงาน การบัญชี  

   

ลิงค์หน่วยงาน     

ระบบดาวเทียม