บริการ

  • ให้คำแนะนำความรู้เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน /การอนุรักษ์ดินและน้ำตามลักษณะพื้นที่
  • แจกปุ๋ยอินทรีย์น้ำ เพื่อใช้กับพืชทุกชนิด
  • สารเร่งพด.ชนิดต่างๆ สำหรับผลิตปุ๋ยหมัก ปุ๋ยอินทรีย์น้ำ สารไล่แมลงศัตรูพืช โรครากเน่า โคนเน่า ของพืช บำบัดน้ำเสีย และกำจัดกลิ่นเหม็น
  • หญ้าแฝก เพื่อป้องกันการชะล้างพังทลายของดิน
  • วิเคราะห์ตัวอย่างดินของเกษตรกร โดยเกษตรกรเก็บตัวอย่างดินมาเอง
  • บริการเรื่องข้อมูลดินในจังหวัดภูเก็ต
  • วัสดุปรับปรุงบำรุงดิน ปุ๋ยพืชสด โดโลไมท์
   

แนะนำผู้บริหาร  

 

 

นายทรงวุฒิ แสงสุริยะ

 ผู้อำนวยการ

สถานีพัฒนาที่ดินภูเก็ต

   

รายงาน การบัญชี  

   

ลิงค์หน่วยงาน     

ระบบดาวเทียม