วันพุธที่ 21 เมษายน 2564 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยนายนพดล อุบลเลิศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 2 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างสระเก็บน้ำโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ จำนวน 2 แห่ง คือ 1.นายบุญเลิศ สิทธิเวช หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง สระเก็บน้ำขนาด 3,500 ลบ.ม. และ2.นางปราณี ขาวสะอาด หมู่ที่ 8 ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง สระเก็บน้ำ ขนาด 2,100 ลบ.ม. ซึ่งการก่อสร้างสระเก็บน้ำเป็นไปตามรูปแบบมาตรฐานของกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมทั้งสนับสนุนกล้าหญ้าแฝก สระ/รายละ จำนวน 10,000 กล้า เพื่อนำไปปลูกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน ต่อไป

   

   

วันอังคารที่ 20 เมษายน 2564 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยนางพรทิพย์ สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 1 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างสระเก็บน้ำโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน และเพื่อทำให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้สูงสุด ของนายศักดิ์ศิริ ชอบธรรม หมู่ที่ 2 ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พร้อมทั้งสนับสนุนกล้าหญ้าแฝก จำนวน 10,000 กล้า เพื่อนำไปปลูกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ และป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินต่อไป

  

  

 

วันพฤหัสบดีที่ 15 เมษายน 2564 นายอัมพร พวงพวา วิทยากรจิตอาสา 904 รหัส 4A-428 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ลงพื้นที่อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง เพื่อตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ให้กำลังใจกับผู้ปฏิบัติงาน และติดตามประเมินผลการปฏิบัติงานการป้องกันและการลดอุบัติเหตุช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2564 ที่จัดตั้งขึ้นระหว่างวันที่ 10 - 16 เมษายน ปี 2564 โดยมีการตั้งจุดตรวจรวม 6 จุด ซึ่งแบ่งเป็น จุดตรวจหลัก จำนวน 2 จุด และจุดบริการ จำนวน 4 จุด สรุปผลการตรวจเยี่ยมจุดตรวจ ในพื้นที่อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง ไม่มีปัญหาอุปสรรค เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานอย่างเข้มแข็ง ซึ่งในการปฎิบัติงานจุดตรวจรณรงค์ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ได้บูรณาการร่วมกับมาตรการป้องกันโควิด-19 มีเครื่องวัดอุณภูมิและมีเจลแอลกอฮอล์ล้างมือไว้ให้บริการประจำจุดตรวจทั้ง 6 จุดเป็นอย่างดี เหตุการณ์ทั่วไปปกติ

   

   

วันพุธที่ 14 เมษายน 2564 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการที่1 และ2 ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างสระเก็บน้ำโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน และเพื่อทำให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้สูงสุด พื้นที่ตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง

   

   

 

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง