วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการที่1 ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 2 ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และแรงงานโครงการ1ตำบล 1กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานก่อสร้างสระเก็บน้ำโครงการ 1 ตําบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อให้เป็นไปตามรูปแบบมาตรฐาน และเพื่อทำให้เกษตรกรใช้ประโยชน์จากแหล่งน้ำได้สูงสุด พื้นที่บ้านเกาะช้าง ตำบลเกาะพยาม อำเภอเมือง จังหวัดระนอง

      

วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมกิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2564 โดยร่วมกันปลูกต้นไม้จำนวน 400 ต้น บริเวณสถานีพัฒนาที่ดินระนอง หมู่ที่ 3 ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง พิกัด E 455295 N 1079713 ครอบคลุมพื้นที่จำนวน 8 ไร่ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ภายใต้ชื่อ “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

  

  

วันศุกร์ที่ 21 พฤษภาคม 2564 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเกษตรที่ 1 และ2 ลงพื้นที่เพื่อติดตามงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ประจำปี 2564 โครงการพัฒนาและส่งเสริมการผลิตสินค้าเกษตร กิจกรรมจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำเพื่อการปลูกพืชผสมผสานในพื้นที่สวนยางพาราและสวนปาล์มน้ำมันภาคใต้ ณ บ้านพรุตาโรย หมู่ที่ 5 ตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง

  

  

 

วันพฤหัสบดีที่ 20 พฤษภาคม 2564 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการยกระดับเกษตรแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาดระดับจังหวัด ครั้งที่ 3/2564 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง โดยมีนายสมจิตร์ เขียนด้วง รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน และมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม เพื่อพิจารณากลั่นกรองอนุมัติแผนการดำเนินงานและแผนการใช้จ่ายเงินงบประมาณโครงการยกระดับแปลงใหญ่ด้วยเกษตรสมัยใหม่และเชื่อมโยงตลาด ของกลุ่มแปลงใหญ่ปาล์มน้ำมัน หมู่ที่ 10 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง

  

 

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง