วันที่ 28 ธันวาคม 2563 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง มอบหมายให้นางพรทิพย์ สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนองเข้าร่วมงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ โดยมีนายบุญชัย​ สมใจ ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานเปิดงาน และมีนายถาวร ศรีสุข เกษตรจังหวัดระนอง นายนูรดี อับดุลราฮิม นายอำเภอสุขสำราญ พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เจ้าหน้าที่ พี่น้องเกษตรกร และประชาชนทั่วไป ให้การต้อนรับ จำนวนกว่า 172 คน การจัดงาน“คลินิกเกษตรเคลื่อนที่” เป็นโครงการที่ร่วมบูรณาการของหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานภาคี เพื่อให้บริการด้านการเกษตร และถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตร โดยการนำคลินิกเกษตรต่างๆ เข้าไปหาเกษตรกรและให้บริการถึงพื้นที่ เพื่อกระตุ้นให้เกษตรกรตื่นตัว ยอมรับเทคโนโลยีใหม่ๆ รวมทั้งเป็นหน่วยบริการให้กับเกษตรกร สามารถแก้ไขปัญหาทางการเกษตรได้ โดยมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกร เพื่อให้เกษตรกรสามารถพึ่งพาตนเองได้ ณ ที่ทำการกลุ่มเกษตรทำสวน หมู่ที่ 7 ตำบลนาคา อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง

       

       

   

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง