วันอังคารที่ 19 มกราคม 2564 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมประชุมขับเคลื่อนการดำเนินงาน"จิตอาสา 904 ประจำจังหวัดระนอง" โดยมีนายสมเกียรติ ศรีษะเนตร ผู้ว่าราชการจังหวัดระนองเป็นประธาน พร้อมด้วยจิตอาสา 904 ประจำจังหวัดระนอง และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม เพื่อสรุปผลการดำเนินงาน ประจำปี 2563 คัดเลือกคณะกรรมการ "จิตอาสา 904 ประจำจังหวัดระนอง" เตรียมแผนการดำเนินงาน ประจำปี 2564และเตรียมแผนการขับเคลื่อนโครงการที่สำคัญของศูนย์อำนวยการใหญ่จิตอาสาพระราชทาน (ศอญ.) เพื่อให้การดำเนินงานในบทบาทภารกิจของจิตอาสา 904 ในพื้นที่เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งแนะนำตัว "จิตอาสา 904 ประจำจังหวัดระนอง" จำนวน 20 ราย ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง

    

    

 

        วันจันทร์ที่ 18 มกราคม 2564 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ลงพื้นที่หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง เพื่อนำเสนอผลงานและความสำเร็จของนายอภิชา ทองสุย หมอดินอาสาประจำตำบลกะเปอร์ จังหวัดระนอง ในการจัดทำคลิปวีดีโอและภาพนิ่ง เพื่อส่งเข้ารับการคัดเลือกหมอดินอาสาดีเด่น ของกรมพัฒนาที่ดิน ประจำปี 2564 ในนามสถานีพัฒนาที่ดินระนอง ต่อไป

    

    

        วันศุกร์ที่ 15 มกราคม 2564 นายอัมพร  พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง และนางพรทิพย์  สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ เข้าร่วมประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ ระดับจังหวัด ครั้งที่ 1/2564 ณ ห้องประชุมรักษะวาริน ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดระนอง เพื่อพิจารณาเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่ เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานโครงการดังกล่าว ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างเป็นรูปธรรมในพื้นที่จังหวัดระนอง

    

    

 

        วันพฤหัสบดีที่ 14 มกราคม 2564 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการที่ 2 และหมอดินอาสา ลงพื้นที่ตรวจสอบติดตามพื้นที่ ที่จะก่อสร้างงานจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ 2564 พื้นที่ลุ่ม-ดอนในเขตพัฒนาที่ดิน บ้านคอกช้าง หมู่ที่2 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามรูปแบบการก่อสร้าง และเกิดประโยชน์สูงสุดของเกษตรกร ในพื้นที่ ต่อไป

     

     

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง