วันที่ 13 มีนาคม 2564 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยนางวรดา สติมั่น นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ ร่วมต้อนรับนายนราพัฒน์ แก้วทอง กรรมการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่มีกำหนดการเดินทางระหว่างวันที่ 13 - 14 มีนาคม 2564 เพื่อพบปะ บรรยาย และเปิดการประชุมYoung Smart Farmer ณ โรงแรมเฮอริเทจ แกรนด์ คอนเวนชั่น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง และเดินทางไปเยี่ยมชมกลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลไม้คุณภาพอินทรีย์ จ.ป.ร. หมู่ที่ 5 ตำบลจ.ป.ร. อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง และเยี่ยมชมสวนมังคุดอินทรีย์ของสมาชิกกลุ่มฯต่อไป

   

   

   

วันที่ 11 - 12 มีนาคม 2564 นายทองหล่อ สุทธิสงค์ นักสำรวจดินชำนาญการพิเศษ สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยนางพรทิพย์ สวนชำนิ นักวิชาการเกษตรชำนาญการ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง จัดทำข้อมูลดิน และคำบรรยายหน้าตัดดิน (soil profile description) ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ม.7 ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2564 ในวันที่ 17 มีนาคม 2564นี้

   

              

 

วันที่ 5 มีนาคม 2564 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง บรรยาย ตามแผนการพัฒนาบุคลากรในสังกัด ด้วนวิธีการ Coaching เรื่อง แนวทางการจัดทำแผนการใช้ที่ดินระดับตำบล ของสถานีพัฒนาที่ดินระนอง ตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการรายบุคคล ปีงบประมาณ 2564 โดยมีข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนองเข้าร่วมรับฟังการบรรยาย ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินระนอง ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง เพื่อรับทราบและนำแผนการใช้ที่ดินตำบลไปสู่การปฏิบัติเพื่อเป็นไปตามรัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรไทย พ.ศ.2560 ต่อไป

    

    

วันที่ 4 มีนาคม 2564 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยนางพัชนี กุลกระโทก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการที่2 ลงพื้นที่ติดตามความก้าวหน้าโครงการจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำ ปีงบประมาณ 2564 พื้นที่ลุ่ม-ดอนในเขตพัฒนาที่ดิน บ้านคอกช้าง หมู่ที่2 ตำบลในวงเหนือ อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามรูปแบบการก่อสร้าง และเกิดประโยชน์สูงสุดของเกษตรกรในพื้นที่ต่อไป

   

   

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง