Thai Chinese (Simplified) English

บริการประชาชน

ระบบสืบค้นข้อมูล สพข.11

ข่าวผู้บริหาร สพข.11

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 15.00น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยนายพบชาย สวัสดี ผู้เชี่ยวชาญด้านวางระบบเพื่อการพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่จากกลุ่มวางแผนการใช้ที่ดิน/กลุ่มวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน/สถานีนครศรีธรรมราช ……...

>>อ่านต่อ...

วันอังคารที่ 17 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.00น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรม โครงการเพิ่มทักษะอาชีพแก่เกษตรกร หลักสูตร “การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านการพัฒนาที่ดิน” ภายใต้โครงการไทยนิยม ยั่งยืน …….

>>อ่านต่อ...

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 13.30น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ร่วมติดตามการลงพื้นที่ของนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะฯ ในการตรวจเยี่ยมไร่จันทรังษี ตำบลขนาบนาก อำเภอปากพนัง …….

>>อ่านต่อ...

วันศุกร์ที่ 13 กรกฎาคม 2561 เวลา 11.20น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายสรุปการดำเนินงานของศูนย์อำนวยการและประสานงานโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังฯ โดยมีนายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตร…….

>>อ่านต่อ...

บริการลิ้งค์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  1. ข่าวรับสมัครงาน
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลังวีดีทัศน์

คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

e-Library

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

e-Learning

ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

e-Training

ระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

e-Search

ระบบสืบค้นข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

ลิ้งค์เด่น กรมพัฒนาที่ดิน

คู่มือสำหรับประชาชน

การวิเคราะห์ดินสำหรับเกษตรกร  444
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  358
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  277
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการใช้งาน Agri-map Online  245
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการสารเร่ง พด.1 - พด.12  81
คู่มือสำหรับประชาชน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 3  ซ.ธราธิบดี 7  ถ.ธราธิบดี  ต.ท่าข้าม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์ 0-7731-1110  โทรสาร 0-7731-2732

E-mail : r11_1@ldd.go.th

Land Development Regional Office 11,Suratthani,Thailand