Thai Chinese (Simplified) English
ระบบสืบค้นข้อมูล สพข.11

ข่าวผู้บริหาร สพข.11

วันพุธที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ "การจัดทำแผนปฏิบัติงาน แผนการใช้จ่ายงบประมาณ แผนการบริหารความเสี่ยง.......

>>อ่านต่อ...

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 เวลา 13.00 น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมงานการประชุมวิชาการกรมพัฒนาที่ดินปี 2561 ในหัวข้อ "วิชาการพัฒนาที่ดินก้าวไกล ไทยยั่งยืน" โดยนายสุรเดช.......

>>อ่านต่อ...

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 15.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ร่วมต้อนรับนายกรัฐมนตรี พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา ตรวจราชการพื้นที่จังหวัดระนองและจังหวัดชุมพร และประชุมคณะรัฐมนตรี.......

>>อ่านต่อ...

วันจันทร์ที่ 20 สิงหาคม 2561 เวลา 10.30 น. นายสุรเดช เตียวตระกูล อธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายถวิล มั่งนุ้ย ผูู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ร่วมต้อนรับ นายวิวัฒน์ ศัลยกำธร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และคณะ ในโอกาสตรวจราชการจังหวัดชุมพร .......

>>อ่านต่อ...

บริการลิ้งค์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  1. ข่าวรับสมัครงาน
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลังวีดีทัศน์

คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

e-Library

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

e-Learning

ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

e-Training

ระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

e-Search

ระบบสืบค้นข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

ลิ้งค์เด่น กรมพัฒนาที่ดิน

คู่มือสำหรับประชาชน

การวิเคราะห์ดินสำหรับเกษตรกร  451
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  374
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  279
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการใช้งาน Agri-map Online  248
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการสารเร่ง พด.1 - พด.12  85
คู่มือสำหรับประชาชน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 3  ซ.ธราธิบดี 7  ถ.ธราธิบดี  ต.ท่าข้าม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์ 0-7731-1110  โทรสาร 0-7731-2732

E-mail : r11_1@ldd.go.th

Land Development Regional Office 11,Suratthani,Thailand