Thai Chinese (Simplified) English
ระบบสืบค้นข้อมูล สพข.11

ข่าวผู้บริหาร สพข.11

วันศุกร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.00น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 เป็นประธานประชุมข้าราชการและเจ้าหน้าที่ฝ่าย/กลุ่ม สพข.11 เพื่อติดตามการใช้จ่ายเงินฯ ประจำปีงบประมาณ 2562 และชี้แจงแนวทางการขับเคลื่อนระบบราชการ 4.0 …….

>>อ่านต่อ...

วันพฤหัสบดีที่ 22 พฤศจิกายน 2561 เวลา 13.30น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ร่วมต้อนรับ นายธีระ อนันตเสรีวิทยา รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานี ในการเปิด การอบรมและศึกษาดูงาน “โครงการงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ ปีงบประมาณ 2562”...….

>>อ่านต่อ...

วันพุธที่ 21 พฤศจิกายน 2561 เวลา 09.30น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ประธานคณะกรรมการ (ฝ่ายจัดนิทรรศการ)งานวันดินโลกจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประชุมปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดงานวันดินโลก การจัดงานมหกรรมเกษตรอินทรีย์ …….

>>อ่านต่อ...

วันจันทร์ที่ 12 พฤศจิกายน 2561 เวลา08.30 น. กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยกรมพัฒนาที่ดิน มอบหมายให้นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดิน และเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ร่วมกับ…….

>>อ่านต่อ...

บริการลิ้งค์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  1. ข่าวรับสมัครงาน
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลังวีดีทัศน์

คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

e-Library

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

e-Learning

ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

e-Training

ระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

e-Search

ระบบสืบค้นข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

ลิ้งค์เด่น กรมพัฒนาที่ดิน

คู่มือสำหรับประชาชน

การวิเคราะห์ดินสำหรับเกษตรกร  457
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  376
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  279
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการใช้งาน Agri-map Online  252
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการสารเร่ง พด.1 - พด.12  88
คู่มือสำหรับประชาชน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 3  ซ.ธราธิบดี 7  ถ.ธราธิบดี  ต.ท่าข้าม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์ 0-7731-1110  โทรสาร 0-7731-2732

E-mail : r11_1@ldd.go.th

Land Development Regional Office 11,Suratthani,Thailand