Thai Chinese (Simplified) English

 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพข.11

ข่าวผู้บริหาร สพข.11

วันที่ 23 มกราคม 2562 เวลา 10.00น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน 11 เป็นประธานเปิดโครงการอบรม หลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำอำเภอ" ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีนายสุรินทร์ ไวยเจริญ ผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ……..

>>อ่านต่อ...

วันที่ 22 มกราคม 2562 นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดิน 11 เป็นประธานเปิดโครงการอบรม หลักสูตร "การพัฒนาหมอดินอาสาประจำตำบล" ประจำปีงบประมาณ 2562 และศึกษาดูงานในพื้นที่จังหวัดตรังและจังหวัดพัทลุง ระหว่างวันที่22-23 มกราคม…….

>>อ่านต่อ...

วันที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 09.30น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ลงพื้นที่เยี่ยมเยียนให้กำลังใจกับเกษตรกรในโครงการนำร่องการบริหารการจัดการดินตามแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง 200 ไร่ ซึ่งมีการจัดการทรัพยากรดิน ตามแนวทาง…………..

>>อ่านต่อ...

วันที่ 17 มกราคม 2562 เวลา 14.30น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ประชุมขับเคลื่อนงานและกิจกรรมต่างๆ ตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน งานตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในปี พ.ศ.2562 พร้อมให้แนวทางการดำเนินงานต่างๆ……...

>>อ่านต่อ...

บริการลิ้งค์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  1. ข่าวรับสมัครงาน
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลังวีดีทัศน์

คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

e-Library

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

e-Learning

ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

e-Training

ระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

e-Search

ระบบสืบค้นข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

ลิ้งค์เด่น กรมพัฒนาที่ดิน

คู่มือสำหรับประชาชน

การวิเคราะห์ดินสำหรับเกษตรกร  461
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  378
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  281
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการใช้งาน Agri-map Online  254
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการสารเร่ง พด.1 - พด.12  90
คู่มือสำหรับประชาชน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์  Land Development Regional Office 11,Suratthani

เลขที่ 3  ซ.ธราธิบดี 7  ถ.ธราธิบดี  ต.ท่าข้าม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์ 0-7731-1110  โทรสาร 0-7731-2732

E-mail : r11_1@ldd.go.th

สงวนลิขสิทธิ์โดย สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11