Thai Chinese (Simplified) English

บริการประชาชน

ระบบสืบค้นข้อมูล สพข.11

ข่าวผู้บริหาร สพข.11

วันอังคารที่ 12 มิถุนายน 2561 เวลา 13.30 น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ลงพื้นที่ตรวจติดตามการก่อสร้างฝายชะลอน้ำ เพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ แบบมีส่วนร่วมของประชาชน ตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน และนโยบายของกระทรวงเกษตร.......

>>อ่านต่อ...

วันศุกร์ที่ 8 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง ซึ่งเป็นต้นไม้ประจำพระองค์ของ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ 10 กับข้าราชการและเจ้าหน้าที่.......

>>อ่านต่อ...

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 15.30 น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยนายวิเชียร พรหมทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินพังงา และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมโครงการเกษตรทฤษฎีใหม่ ของนายวิจา ส้มจันทร์.......

>>อ่านต่อ...

วันพฤหัสบดีที่ 7 มิถุนายน 2561 เวลา 13.00 น. นายถวิล มั่งนุ้ย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 พร้อมด้วยนายประสิทธิ์ แสงภักดี ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินกระบี่ และทีมขับเคลื่อนระดับตำบล ลงพื้นที่พบปะชาวบ้านและเกษตรกร พร้อมชี้แจงการดำเนินงานและการ......

>>อ่านต่อ...

บริการลิ้งค์

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

  1. ข่าวรับสมัครงาน
  2. ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
  3. ผลประกาศจัดซื้อจัดจ้าง

คลังวีดีทัศน์

คลังข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

e-Library

ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์

e-Learning

ห้องเรียนอิเล็กทรอนิกส์

e-Training

ระบบการฝึกอบรมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

e-Search

ระบบสืบค้นข้อมูลกรมพัฒนาที่ดิน

ลิ้งค์เด่น กรมพัฒนาที่ดิน

คู่มือสำหรับประชาชน

การวิเคราะห์ดินสำหรับเกษตรกร  444
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการกล้าหญ้าแฝกเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ  358
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการแผนที่หรือข้อมูลทางแผนที่ของกรมพัฒนาที่ดิน  277
คู่มือสำหรับประชาชน
คู่มือการใช้งาน Agri-map Online  245
คู่มือสำหรับประชาชน
การให้บริการสารเร่ง พด.1 - พด.12  80
คู่มือสำหรับประชาชน

สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11  กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 3  ซ.ธราธิบดี 7  ถ.ธราธิบดี  ต.ท่าข้าม  อ.พุนพิน  จ.สุราษฎร์ธานี  โทรศัพท์ 0-7731-1110  โทรสาร 0-7731-2732

E-mail : r11_1@ldd.go.th

Land Development Regional Office 11,Suratthani,Thailand