วันอาทิตย์ที่ 21 มกราคม 2567 เวลา 10.30 น. นางสาวสุมิตรา วัฒนา รองอธิบดีกรมพัฒนาที่ดิน พร้อมด้วยนายนรา สุขไชย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 ประชุมมอบแนวทางการดำเนินงานและติดตามผลการดำเนินงานของสถานีพัฒนาที่ดินระนอง เพื่อให้การดำเนินงานตามภารกิจของกรมพัฒนาที่ดิน ตามนโยบายของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน โดยมีนายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีฯเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินระนอง และลงพื้นที่เตรียมความพร้อมสำหรับการตรวจราชการของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นายอนุชา นาคาศัย) ในวันที่ 22 มกราคม 2567 ณ ศูนย์ฝึกปฏิบัติด้านการพัฒนาที่ดินของนายอภิชา ทองสุย หมู่ที่ 2 ตำบลกะเปอร์ อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง