วันเสาร์ที่ 6 มกราคม 2567 นางพัชนี กุลกระโทก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยดาบตำรวจสมนึก โมราศิลป์ ประธานศูนย์ศพก. อำเภอเมืองระนอง ร่วมต้อนรับคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนตะกั่วป่า เสนานุกูล ในการทัศนศึกษา และประจำฐานให้ความรู้ด้านการจัดการดินและปุ๋ย และนวัตกรรมของกรมพัฒนาที่ดิน ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรปาล์มน้ำมัน ตำบลราชกรูด อำเภอเมือง จังหวัดระนอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ฝึกปฏิบัติ ในการส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถและฝึกประสบการณ์ให้กับตนเอง โดยในการทัศนศึกษาครั้งนี้ มีนักเรียนจากชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 เข้าศึกษาดูงานจำนวนทั้งสิ้น 323 คน
          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง