วันที่ 21 ธันวาคม 66 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยข้าราชการ และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง จัดงานวันดินโลก ประจำปี 2566 (World Soil Day 2023) ภายใต้หัวข้อ “Soil and Water : a source of life : ดินดี น้ำสมบูรณ์ เกื้อกูลชีวิต” เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และสร้างการรับรู้เรื่องวันดินโลก โดยมีนายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธีเปิด และมีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียนนักศึกษา ประชาชน และภาคีเครือข่าย ต่าง ๆ เข้าร่วมกิจกรรม มากกว่า 200 ราย
สำหรับวันดินโลกตรงกับวันที่ 5 ธันวาคมของทุกปี ตามมติขององค์การสหประชาชาติ กำหนดให้ตรงกับวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องจากทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับการพัฒนาที่ดินมาอย่างยาวนาน ปรากฏผลสำเร็จเป็นที่ประจักษ์อย่างกว้างขวางทั้งในประเทศและนานาชาติ
โดยกิจกรรมภายในงาน ประกอบด้วย นิทรรศการเฉลิมพระเกียรตินักวิทยาศาสตร์ดินเพื่อมนุษยธรรม และนิทรรศการวิชาการด้านดิน อาทิเช่น บ่มดิน พืชปุ๋ยสด แหนแดง สายพันธุ์หญ้าแฝกบริสุทธิ์ 6 สายพันธุ์ และนวัตกรรมกรมพัฒนาที่ดินเป็นต้น พร้อมทั้งมีนิทรรศการจากสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระนอง สำนักงานเกษตรจังหวัดระนอง สำนักงานปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์จังหวัดระนอง และโครงการชลประทานจังหวัดระนอง เข้าร่วมจัดนิทรรศการในครั้งนี้ ณ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ต.ราชกรูด อ.เมือง จ.ระนอง
          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง