วันพุธที่ 20 ธันวาคม 2566 นางสาววชิราพร ดิษฐ์ราชา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมการจัดทำแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้าน ภายใต้โครงการการขับเคลื่อนการเกษตรระดับหมู่บ้านสู่การผลิตสินค้าเกษตรมูลค่าสูง จังหวัดระนอง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 โดยมีนายอมรพันธ์ ศรีรักษ์ ปลัดอำเภอเจ้าพนักงานปกครองชำนาญการพิเศษ รักษาราชการแทนนายอำเภอกะเปอร์ เป็นประธานในพิธีเปิดฯ และยังมีหน่วยงานภาครัฐ หน่วยงานภาคี ผู้นำชุมชน เข้าร่วมให้ข้อมูลและตอบข้อซักถาม ซึ่งมี กษ.จังหวัดระนองดำเนินการกระบวนการจัดเก็บข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายที่เป็นสมาชิกเกษตรแปลงใหญ่ทุเรียน หมู่ที่ 7 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ เพื่อนำไปวิเคราะห์จัดทำเป็นแผนพัฒนาการเกษตรระดับหมู่บ้านต่อไป ณ ศาลาอเนกประสงค์ หมู่ที่ 7 ตำบลเชี่ยวเหลียง อำเภอกะเปอร์ จังหวัดระนอง
          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง