วันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 09.30 น. นางพัชนี กุลกระโทก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง ครั้งที่ 3/2566 ซึ่งมีนายอำนวย แออุดม เกษตรจังหวัดระนอง เป็นประธาน เพื่อทราบแผนผลการดำเนินงานและเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมของสำนักงานการปฏิรูปที่ดินจังหวัดระนอง ตามอำนาจและหน้าที่ที่กำหนดไว้ในระเบียบและกฎหมายการปฏิรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ณ ห้องประชุมโกมาซุม ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดระนอง
        

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง