วันนี้ 7 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 น. ที่ หอประชุมจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง อ.เมือง จ.ระนอง นายนพดล อุบลเลิศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมพิธีทางศาสนามหามงคล 3 ศาสนา ได้แก่ พุทธ อิสลาม และคริสต์ เพื่อถวายพระราชกุศล เนื่องในวันคล้ายวันประสูติ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา 7 ธันวาคม 2566 เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาโดยมี ว่าที่ร้อยตรี กิตติภพ รอดดอน ปลัดจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี และมีนายกเหล่ากาชาดจังหวัดระนอง/ประธานแม่บ้านมหาดไทยจังหวัดระนอง คณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ และพสกนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธี สำหรับศาสนาพุทธ มีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ 10 รูป สวดเจริญพระพุทธมนต์ สัมโมทนียกถา จากนั้น ศาสนาอิสลาม ประกอบพิธีดูอาร์ขอพร และศาสนาคริสต์ ประกอบพิธีอธิษฐานภาวนาขอพร เพื่อถวายพระราชกุศล การแสดงธรรมเทศนา ซึ่งผู้ร่วมพิธีต่างปลื้มปีติเป็นล้นพ้น ทั้งนี้ เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ และเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดาที่ทรงมีต่อประชาชนชาวไทย
          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง