วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 นางสาววชิราพร ดิษฐ์ราชา นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ นางพัชนี กุลกระโทก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน และเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลเดชมหาราช บรมนาถบพิตร และเพื่อให้บ้านเมืองสะอาดสวยงามมีความเป็นระเบียบเรียบร้อย ภายใต้กิจกรรมจิตอาสาพัฒนา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ตามพระบรมราโชบาย ในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีนายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธานในพิธี และมีส่วนราชการ เอกชน นักเรียน และประชาชนเข้าร่วมปรับภูมิทัศน์ ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ ทำความสะอาด และเก็บขยะ โดยช่วงเวลา 08.30 น. - 12.00 น. บริเวณตลอดแนวถนนเพชรเกษม ตั้งแต่ปลายฝนรีสอร์ทถึงวัดวารีบรรพต (วัดบางนอน) และช่วงเวลา 13.30 น. - 16.30 น. บริเวณลานเอนกประสงค์เทศบาลเมืองระนอง จังหวัดระนอง

          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง