เมื่อวันนี้ 26 พฤศจิกายน 2566 นายอัมพร พวงพวา วิทยากรจิตอาสา 904 รหัส 4A-428 ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมต้อนรับ พลเอก ดาว์พงษ์ รัตนสุวรรณ องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดระนอง ณ โรงเรียนบ้านสองแพรก ตำบลลำเลียง อำเภอกระบุรี จังหวัดระนอง โดยมี นายราชัน มีน้อย รองผู้ว่าราชการจังหวัด รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง ได้สรุปสถานการณ์อุทกภัย พร้อมรายงานความเสียหาย ร่วมถึงการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้นให้รับทราบ ซึ่งจังหวัดระนอง ได้รับผลกระทบจากฝนตกหนักต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2566 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก น้ำเอ่อล้นตลิ่ง จากสถานการณ์ดังกล่าวฯ ส่งผลให้ประชาชนในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำเภอกระบุรี อำเภอละอุ่น และอำเภอกะเปอร์ ราษฎรได้รับความเดือดร้อน ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบ้านเรือนประชาชน รวม 610 ครัวเรือน 2,000 ราย ร่วมถึงพื้นที่การเกษตร และสิงสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ ทั้งนี้ องคมนตรี ได้เชิญพระบรมราโชบาย ในการป้องกันและแก้ไขการเกิดภัยธรรมชาติ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ไปกล่าวในที่ประชุม เพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนำไปเป็นแนวทางในการแก้ไขสถานการณ์ ต่อจากนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรี ร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ เชิญสิ่งของพระราชทาน และเครื่องอุปโภคบริโภค จำนวน 610ชุด ไปมอบแก่ รองผู้ว่าราชการจังหวัด และนายอำเภอต่างๆ ซึ่งเป็นตัวแทนราษฎรที่ประสบอุทกภัย เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนในเบื้องต้น และเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ประสบอุทกภัย โดยองคมนตรี ได้อัญเชิญกระแสพระราชดำรัสความห่วงใย จากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ไปกล่าวแก่ตัวแทนราษฎร รวมถึงเจ้าหน้าที่ให้รับทราบ ต่อไป

          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง