วันพฤหัสบดีที่ 27 กรกฎาคม 2566 เวลา 14.00 น. นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินระนอง พร้อมด้วยนายนพดล อุบลเลิศ เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง/ ผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทาน เป็นประธานพิธีเปิดกรวยดอกไม้ หน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว พร้อมด้วยปลัดจังหวัดระนอง นายอำเภอเมืองระนอง หัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนจิตอาสาพระราชทาน ประชาชนจิตอาสาเข้าร่วมกิจกรรมจำนวนกว่า 200 คน

เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาของพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยมีการปรับภูมิทัศน์ ภายในวัดสุวรรณคีรีวิหาร (ปากจั่น) อำเภอกระบุรี ทำความสะอาดพื้นที่ กำจัดวัชพืช ตัดหญ้า ตัดแต่งกิ่งไม้ และเก็บขยะ เพื่อให้วัด เป็นระเบียบ สะอาด เรียบร้อย และสร้างความปลอดภัยแก่ประชาชนผู้มาใช้สถานที่

          

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง