วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2566 นางพัชนี กุลกระโทก เจ้าพนักงานการเกษตรปฏิบัติงาน สถานีพัฒนาที่ดินระนอง เข้าร่วมพิธีถวายราชสักการะพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนื่องในวันสถาปนาเมืองระนอง ครบรอบ 161 ปี พร้อมวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะ โดยมีนายศักระ กปิลกาญจน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดระนอง เป็นประธาน และมีหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงาน ข้าราชการทุกสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น องค์กรเอกชน และประชาชนเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกัน

     ตามประวัติศาสตร์เมืองระนอง เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2405 พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 4 ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ยกฐานะเมืองระนองเป็นหัวเมืองจัตวา ขึ้นตรงต่อเมืองหลวง พร้อมทั้งพระราชทานสัญญาบัตรเลื่อนพระรัตนเศรษฐี ขึ้นเป็น พระยารัตนเศรษฐี ตำแหน่งเจ้าเมืองระนอง ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ จังหวัดระนองจึงได้กำหนดให้วันที่ 21 กรกฎาคมของทุกปี เป็นวันสถาปนาเมืองระนอง และกำหนดจัดให้มีการประกอบพิธีถวายราชสักการะเพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ หอประชุมจังหวัดระนอง ศูนย์ราชการจังหวัดระนอง

        

PROGRAM

 

 VDO องค์ความรู้พัฒนาที่ดิน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.1 ยกทัพจุลินทรีย์ผลิตปุ๋ยซุปเปอร์ดีไร้เคมีเพิ่มปีประหยัดทุน

สารเร่งซุปเปอร์ พด.2 ชงน้ำหมักชีวภาพอัดธาตุอาหารคุณภาพเต็มพิกัด

สารเร่งซุปเปอร์ พด.3 ปราบศัตรูพ่ายหายราก-โคนเน่า

สารเร่งซุปเปอร์ พด.6 ยกกำลัง 3 บำบัดขจัดลดน้ำเสียเชียร์ให้ใช้ไร้ยุงรำคาญ

สารเร่งซุปเปอร์ พด.7 เสริมทัพติดอาวุธหยุดแมลงศัตรูพืช

สารเร่งซุปเปอร์ พด.9 ที่ไหนเปรี้ยวแก๊งจุลินทรีย์สุดเฉี่ยวทวงฟอสฟอรัสคืน

ปุ๋ยชีวภาพ พด.12 เมนูอาหารหลักพืชครบจนอวบอิ่ม

57 ปี กรมพัฒนาที่ดิน 23 พฤษภาคม 2563

1 เมษา วันข้าราชการไทย สถานีพัฒนาที่ดินระนอง