ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

 

6ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่งเก่าชำรุด จำนวน 1 คัน[30/12/59]
6ประกาศแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2561
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 1,800 เมตร ในพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินพังงา ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
6ประกวดราคาจ้างก่อสร้างจัดทำระบบแนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอน ในพื้นที่บ้านกลาง หมู่ที่ ๑ ,บ้านบางทราย หมู่ที่ ๗ ตำบลบางทอง อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา ครอบคลุมพื้นที่ ๒,๖๐๐ ไร่ 
6ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำ ความยาว 1,800 เมตร ในพื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินพังงา ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา
6ประกาศผู้่ชนะการเสนอราคาประกวดราคาก่อสร้างจัดระบบอนุรักษ์ดินและน้ำบนพื้นที่ลุ่ม-ดอนฯ
6ประกาศรับสมัครคนงานทำการก่อสร้างฝายชะลอน้้ำเพื่อการอนุรักษ์ดินและน้ำ
                                                            2ประกาศทั้งหมด

 

  

สรุปลการจัดซื้อจัดจ้าง แบบ สขร. ๑

1สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560

          ประเภทสอบราคา
          ประเภทประกวดราคาจ้างด้วยวิธีทางอิเล็คทรอนิกส์
          ประเภทสอบราคาจ้าง
          ประเภทสอบราคาซื้อ

 

รายงานงบทดลองเบิกจ่ายรายเดือน

1 ประจำเดือนเมษายน 2560

1 ประจำเดือนพฤษภาคม 2560

1 ประจำเดือนมิถุนายน 2560