ติดต่อหน่วยงาน

 

 

 

5

 

สถานีพัฒนาที่ดินพังงา

86 หมู่ 7 ตำบลนาเตย อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา 82120

โทรศัพท์ : 0 7646 1532   โทรสาร : 0 7646 1532

อีเมล์ : pna01@ldd.go.th