ข่าวประชาสัมพันธ์      

 

ข่าวประชาสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๕๒

 

                     

1อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล ครั้งที่ 1 วันที่ 26-27 พ.ย. 2551
ณ รร.ภูงาธานี อ.เมือง จ.พังงา

 

1 อบรมหมอดินอาสาประจำตำบล ครั้งที่ 2 วันที่ 8 เม.ย.2552
ณ โรงปุ๋ยอินทรีย์เทพกษัตรชุมชนบ้านบ่อกรวด อ.ถลาง จ. ภูเก็ต

  

1อบรมหมอดินอาสาประจำหมู่บ้าน
   - อ.เมือง
   - อ.ท้ายเหมือง
   - อ.ทับปุด
   - อ.ตะกั่วทุ่ง
   - อ. ตะกั่วป่า , กะปง , คุระบุรี , เกาะยาว
5คลีนิกเกษตรเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์
   - อ. เมือง
   - อ. ตะกั่วทุ่ง
6รณรงค์ไถกลบตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม
   - อ. ท้ายเหมือง ณ บ้านลุ่ม ม.4 ต. นาเตย
8งานประจำปีและงานกาชาติจังหวัดพังงาประจำปี 2552
    วันที่ 22-31 ม.ค. 2552 - ณ  ศาลากลางจังหวัดพังงา(หลังเก่า)
6ประชุมสัญจรติดตามผลการการปฎิบัติงานและการใช้จ่ายเงิน ของ สพข.11
    วันที่ 18 ก.พ. 2552 - ณ  ห้องประชุมสถานีพัฒนาที่ดินพังงา

2โครงการรณรงค์งดเผาตอซัง สร้างดินยั่งยืน ฟื้นสิ่งแวดล้อม
   วันที่ 17 มี.ค. 2552 - ณ  บ้านลุ่ม อ ท้ายเหมือง จ. พังงา
2 กิจกรรมปลูกหญ้าแฝกกับอบต.ถ้ำน้ำผุด
26 มิ.ย. 2552- ณ ริมคลองพังงา ต.ถ้ำน้ำผุด อ. เมือง จ.พังงา