RSS

ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ระดับประเทศ ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ จังหวัดชุมพร

          วันจันทร์ที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 14.30 น. นางสาวณัฐรดา ภานุมาศ นักวิชาการเกษตรปฏิบัติการ พร้อมด้วย นางสาววรรณภา ศศิสนธิ์ นักวิชาการเกษตร ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 5 ร่วมต้อนรับคณะอนุกรรมการสรรหาปราชญ์เกษตรของแผ่นดิน ระดับประเทศ สาขาปราชญ์เกษตรผู้นำชุมชนและเครือข่าย ประจำปีงบประมาณ 2564 เพื่อตรวจสอบข้อมูลเชิงประจักษ์ในพื้นที่ของ นายสิทธิพงษ์ อรุณรักษ์ โดยมีนายสัมฤทธิ์ กองเงิน รองผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร กล่าวต้อนรับคณะ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร

1_resize
Download
2_resize
Download
3_resize
Download
4_resize
Download
5_resize
Download
6_resize
Download
7_resize
Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร