RSS

              ร่วมประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ในการขุดสระน้ำ โครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

         วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2564 นายณัฐพร สิทธิวัฒน์ นักวิชาการเกษตรชำนาญการพิเศษ และนายเอกชัย พลรักเขตต์ ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดินที่ 3 ร่วมกับนางพัฒนา นนทแก้ว เกษตรอำเภอเมืองชุมพร และนายสมชาย ศรีรุ้ง ผู้แทนสนง.เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร คณะทำงานขับเคลื่อนโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ ระดับอำเภอ ร่วมประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ในการขุดสระน้ำ ของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการ 1 ตำบล 1 กลุ่มทฤษฎีใหม่ (ตามมติครม.19 ม.ค. 2564 กรณีรับสมัครเพิ่มเติมเกษตรกรโครงการ 5 ประสาน สืบสานเกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรกรทั่วไป) พร้อมทั้งสำรวจออกแบบผังแปลงให้เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ณ พื้นที่ ตำบลวังไผ่ และ ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

1_resize
Download
2_resize
Download
3_resize
Download
4_resize
Download
5_resize
Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร