RSS

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร จัดงานโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปีงบประมาณ 2564  ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

           วันที่ 23 ธันวาคม 2563 นายวิเชียร พรมทอง ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร จัดงานโครงการรณรงค์งดเผาฟางและตอซังพืช ปีงบประมาณ 2564 โดยมีนายนักรบ ณ ถลาง นายอำเภอเมืองชุมพรเป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งมีผู้ร่วมงานประกอบด้วย กำนัน/ผู้ใหญ่บ้าน ผู้นำชุมชน หมอดินอาสา เกษตรกรนาแปลงใหญ่ จำนวน 70 คน ณ แปลงเรียนรู้ศูนย์ข้าวชุมชน หมู่ 4 ตำบลบางลึก อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร

1_resize
Download
2_resize
Download
3_resize
Download
4_resize
Download
5_resize
Download
6_resize
Download
7_resize
Download
8_resize
Download
9_resize
Download
10_resize
Download
11_resize
Download
12_resize
Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร