RSS

                      ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร

          วันพุธที่ 11 พฤศจิกายน 2563 เวลา 13.30 น. นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการเพื่อการพัฒนาที่ดิน เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร เพื่อขับเคลื่อนงานโครงการตามนโยบายกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ประจำปี 2564 และได้นำเสนอการจัดงานวันดินโลก ประจำปี 2563 ซึ่งปีนี้สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ได้กำหนดจัดงานวันดินโลก ในวันที่ 3 ธันวาคม 2563 ณ พื้นที่สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร โดยมีนายเกษม สมัยแก้ว เกษตรและสหกรณ์จังหวัดชุมพร เป็นประธาน ณ ห้องประชุมเกาะพิทักษ์ ชั้น 3 ศาลากลางจังหวัดชุมพร อำเภอเมืองชุมพร จังหวัดชุมพร

1_resize
Download
2_resize
Download
3_resize
Download
4_resize
Download
5_resize
Download
6_resize
Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร