RSS

     ผู้ว่าฯ ชุมพร ลงพื้นที่มอบนโยบายสู่ท้องถิ่น พร้อมช่วยเหลือกลุ่มเปราะบางอำเภอเมืองจังหวัดชุมพร

            วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา14.30 น. นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร พร้อมคณะหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานระดับจังหวัด รวมทั้งผู้แทนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดชุมพร ลงพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดชุมพร เพื่อตรวจเยี่ยม และมอบนโยบายแก่ผู้ปกครองท้องที่ ผู้นำท้องถิ่นในพื้นที่ พร้อมรับฟังปัญหาความต้องการในพื้นที่อำเภอเมือง โดยมีนายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานระดับอำเภอ ผู้นำท้องที่ ผู้นำท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เข้าร่วมรับฟังนโยบายของผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมรายงานสภาพปัญหาในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การแก้ไข บำบัดทุกข์ บำรุงสุขให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ และหลังการประชุมมอบนโยบายเสร็จสิ้นแล้ว นายธีระ อนันตเสรีวิทยา ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้นำคณะหัวหน้าส่วนราชการ ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน ให้ความช่วยเหลือ แก่กลุ่มเปราะบางในพื้นที่อำเภอเมือง จำนวน 5 ราย โดยผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร ได้มอบถุงยังชีพและเงินช่วยเหลือจากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดชุมพรในเบื้องต้น พร้อมกับสนับสนุนอาชีพเสริมไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงไก่ เลี้ยงปลา และปลูกผักสวนครัว โดยการช่วยเหลือสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ พัฒนาชุมชนจังหวัดชุมพร ปศุสัตว์จังหวัดชุมพร สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ประมงจังหวัดชุมพร เป็นต้น เพื่อเป็นการสร้างต้นทุนในการดำเนินชีวิต ให้สามารถยืนด้วยตนเองได้ และต่อยอดสร้างรายได้ให้แก่ตนเอง และเลี้ยงดูครอบครัวได้ ต่อไป ตามนโยบาย "ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง" ต้องไม่มีผู้ถูกทอดทิ้งในแผ่นดินชุมพร

1_resize
Download
2_resize
Download
3_resize
Download
4_resize
Download
5_resize
Download
6_resize
Download
7_resize
Download
8_resize
Download
9_resize
Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร