RSS

       องคมนตรี ติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในเขตพื้นที่จังหวัดชุมพร

          วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.30น.นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร ร่วมต้อนรับ พลเอก กัมปนาท รุดดิษฐ์ องคมนตรี ประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในเขตพื้นที่ภาคใต้ พร้อมด้วย พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี รองประธานอนุกรรมการฯลงพื้นที่จังหวัดชุมพร ตรวจติดตามการขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และตรวจเยี่ยมจิตอาสา เกษตรกรในพื้นที่ ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการอาคารอัดน้ำคลองดินแดง พร้อมระบบส่งน้ำ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ บ้านเขาหลัก หมู่ 5 ตำบลเขาค่าย อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

1_resize
Download
2_resize
Download
3_resize
Download
4_resize
Download
5_resize
Download
6_resize
Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร