RSS

เปิดโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2563 อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

           วันที่ 19 สิงหาคม 2563 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วชุมพร พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ ร่วมเปิดโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ออกหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน ประจำปี 2563  เพื่อพบปะเยี่ยมเยียน รับฟังและรับทราบปัญหาของประชาชนในพื้นที่ พร้อมนี้นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร และเจ้าหน้าที่ ร่วมออกหน่วยบริการด้านการพัฒนาที่ดิน สนับสนุนปัจจัยการผลิต ผลิตภัณฑ์ของกรมพัฒนาที่ดิน และบริการน้ำหมักชีวภาพ โดยมีประชาชนเข้ารับบริการจำนวน 152 ราย เพื่อให้บริการพี่น้องประชาชน ในพื้นที่ห่างไกลทุรกันดารและขาดโอกาส ณ โรงเรียนตชด.บ้านตะแบกงาม หมู่ 7 ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
8_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร