RSS

ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกัน" ร่วมกับโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2563

         วันที่ 12 สิงหาคม 2563 นายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมีเราสร้างไปด้วยกัน" ร่วมกับโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2563 ออกหน่วยให้บริการประชาชน ณ โรงเรียนบ้านบางไม้แก้วประชาสามัคคี หมู่ที่ 15 ตำบลรับร่อ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร โดยนายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานในพิธี 
พร้อมด้วย ข้าราชการพลเรือน ข้าราชการฝ่ายตุลาการ ทหาร ตำรวจ จิตอาสาพระราชทาน รวมทั้งภาคีเครือข่ายภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา "วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2563 รักเอยรักลูก" เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดี และน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจน้อยใหญ่เพื่อพสกนิกรชาวไทยทั้งประเทศ
         สำหรับกิจกรรมในวันนี้ได้บูรณาการร่วมกับโครงการจังหวัดพบประชาชน นำบริการจากหน่วยงานภาครัฐ มาให้ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลให้ใช้บริการ และได้ออกหน่วยบริการด้านการพัฒนาที่ดิน สนับสนุนปัจจัยการผลิต ผลิตภัณฑ์สารเร่งพด. และบริการน้ำหมักชีวภาพ โดยมีประชาชนเข้ารับบริการจำนวน 150 ราย

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
8_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร