RSS

โครงการจังหวัดพบประชาชน ลงพื้นที่ให้บริการประชาชน พื้นที่ รร.บ้านเขาล้าน ต.ครน อ.สวี จ.ชุมพร

          วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม 2563 นายวิบูลย์ รัตนาภรณ์วงศ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพร เป็นประธานเปิดโครงการจังหวัดพบประชาชนจังหวัดชุมพร ประจำปี 2563 "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้ม ให้ประชาชน" โดยนายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร พร้อมเจ้าหน้าที่ ออกหน่วยบริการด้านการพัฒนาที่ดิน สนับสนุนปัจจัยการผลิต ผลิตภัณฑ์กรมพัฒนาที่ดิน สารเร่งพด.1 พด.7 และบริการน้ำหมักชีวภาพ โดยมีประชาชนเข้ารับบริการจำนวน 100 ราย เพื่อสนองนโยบายภาครัฐบาลในด้านการให้บริการ และอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและทุรกันดาร ณ โรงเรียนบ้านเขาล้าน ตำบลครน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
6_resize
Detail Download
7_resize
Detail Download
8_resize
Detail Download
9_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร