RSS

รายงานผลการปฏิบัติงานจิตอาสา 904 "หลักสูตรหลักประจำ” “เป็นเบ้า เป็น แม่พิมพ์” รุ่นที่ 4/62 ประเภทกิจกรรม : ประชุมวางแผนการบริหารจัดการ

         วันพุธที่ 1 กรกฎาคม 2563 เวลา 13.30 -15.50 น. ศอ.จอส.พระราชทาน ภาค 4 ประชุมทางไกลผ่านจอภาพ (VTC) เพื่อติดตามผลการปฏิบัติงานประจำเดือนที่ผ่านมา (เดือน มิถุนายน 2563) ร่วมกับ ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัด (14 จังหวัดภาคใต้) สำหรับจังหวัดชุมพร กำหนด ณ ห้องประชุมกอ.รมน.ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดชุมพร โดยมีนายอัมพร พวงพวา ผู้อำนวยการสถานีพัฒนาที่ดินชุมพร รหัส 4A-428 ทำหน้าที่หัวหน้าจิตอาสา 904 จังหวัดชุมพร และจิตอาสา 904 ศอ.จอส.พระราชทาน จังหวัดชุมพร เข้าร่วมประชุมฯ

1_resize
Detail Download
2_resize
Detail Download
3_resize
Detail Download
4_resize
Detail Download
5_resize
Detail Download
 
 

ระบบสืบค้นข้อมูล สพด.ชพ

บริการลิงค์

สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 11 กรมพัฒนาที่ดิน  กระทรวงเกษตรและสหกรณ์

เลขที่ 318 ม.6 ถนนหลังสวน - พะโต๊ะ  ตำบลวังตะกอ  อำเภอหลังสวน  จังหวัดชุมพร  86110

โทร. 077-653087    E-Mail :  cpn01@ldd.go.th 

สงวนลิขสิทธิ์โดย สถานีพัฒนาที่ดินชุมพร